Check-in området i Terminal 2 i Københavns Lufthavn. (Foto: Michael Kidmose | CPH | PR)

Passagervækst i CPH hjulpet af udenlandske arbejdstagere

En analyse konkluderer, at antallet af ruter og kapaciteten fra Københavns Lufthavn er blevet øget som følge af, at andelen af udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark er vokset siden 2010.

Københavns Lufthavn har udarbejdet en ny analyse i form af et notat, hvor man kigger nærmere på betydningen af udenlandsk arbejdskraft for kapaciteten og ruteudbuddet i CPH samt hvorledes lufthavnen er til gavn for de virksomheder, der gerne vil tiltrække udenlandske medarbejdere til Danmark og regionen omkring den danske hovedstad.

Konklusionen er, at de 220.000 udenlandske statsborgere, der har bopæl og fast arbejde i Danmark, medvirker til, at antallet af flyruter fra Danmark er blevet øget, da en femtedel af passagervæksten i Københavns Lufthavn i årene 2010 til 2019 stammer fra herboende udlændinge.

Notatet tager udgangspunkt i lufthavnens egne passagerundersøgelser, og det lyder i teksten, at udlændinges andel af arbejdsstyrken i Danmark er steget fra 4,9 procent i 2010 til 9,1 procent i 2021, og i samme periode er andelen af passagerer i Københavns Lufthavn med udenlandsk nationalitet og dansk bopæl steget fra 2,8 procent til 7,3 procent.

Har medvirket til at drive udviklingen fremad
I tillæg til at de herboende udenlandske statsborgere benytter lufthavnen, fører de også VFR-trafik (Visiting Friends and Relatives, red) med sig. Ifølge CPH er denne del af passagertrafikken steget fra 7 procent i 2010 til 10 procent i 2019 og yderligere til 13 procent i første halvdel af 2022, da der grundet COVID-19-pandemien ikke er foretaget passagerundersøgelse i 2020 og 2021.

”Udenlandsk arbejdskraft og deres familier har drevet en markant del af passagervæksten det seneste årti, så de har været med til at fremme udviklingen af nye ruter og flere afgange og ankomster. Dermed er Danmarks tilgængelighed til verden blevet styrket,” udtaler Thomas Thessen, der er cheføkonom i Københavns Lufthavn.

Lufthavnen ser desuden en sammenhæng mellem de udenlandske statsborgeres nationalitet og den kapacitet, der udbydes fra CPH. Eksempelvis er antallet af polske arbejdstagere med dansk bopæl vokset med 141 procent mellem 2010 og 2019 og i samme periode er antallet af udbudte flysæder på ruterne til og fra destinationer i Polen vokset med 107 procent.

Hjælper virksomheder med at tiltrække talenter
I notatet påpeges det ligeledes, at en velfungerende lufthavn med internationale flyforbindelse også spiller en rolle, når udenlandske arbejdstagere vælger at flytte til et givent land.

Den konklusion underbygges af flere undersøgelser blandt andet en, der blev foretaget sidste år af regionssamarbejdet Greater Copenhagen. Heri udtaler tøjvirksomheden Boozt, der ligger i Malmø, at lufthavnen er ”særlig vigtig” for at kunne tiltrække talenter fra andre lande til selskabet.

Den udlægning bekræftes af Michael Hallgren, der er produktionsdirektør for Novo Nordisk API Manufacturing i Kalundborg og USA. Han mener ikke, at virksomheden, der i Kalundborg har 3.500 ansatte med 40 forskellige nationaliteter, ville være i stand til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft i samme omfang, hvis det ikke var for lufthavnen.

”Vores undersøgelse viser, at en stor international lufthavn er en vigtig faktor for, at det også i fremtiden vil lykkes for Danmark og især Hovedstadsområdet at være attraktiv for udenlandsk arbejdskraft og internationale talenter,” fortæller cheføkonom Thomas Thessen fra CPH.


Relaterede artikler:

Her er de 20 største lufthavne i Norden i 2022

Officielt: Ny Etihad-rute fra København til Abu Dhabi

22,1 millioner passagerer i CPH – og flere i 2023