Remote Tower (Foto: Saab)

Piloter: Fjernbetjente tårne må ikke påvirke flyvesikkerhed

Flyvesikkerhedskomitéen hos Svensk Pilotforening ønsker at operatører og piloter bliver inddraget i en risikoanalyse ved fjernbetjente kontroltårne.

I Sverige tog man den 21. april 2015 det første fjernbetjente kontroltårn i brug, idet flytrafikken i Örnsköldsvik Lufthavn i Nordsverige siden dette tidspunkt er blevet fjernstyret fra et kontrolcenter i Sundsvall.

Det statslige Luftfartsverket (LFV) i Sverige vil sammen med lufthavnsoperatøren Swedavia forsøge at etablere et kontrolcenter i Arlanda-lufthavnen, som fremover skal varetage fjernstyring af tårnkontrollen (Remote Tower Services, red.) i fem svenske lufthavne, henholdsvis Malmø-Sturup samt Visby, Östersund, Umeå og Kiruna. Det skal efter planen ske i løbet af 2018 og 2019.

Planerne får nu Svensk Pilotforening (SPF), der organiserer omkring 1.900 civile svenske piloter, til at råbe vagt i gevær. Piloterne er af den opfattelse, at man er gået for hurtigt frem i Sverige, da der ikke har været nogen egentlig dialog med flyselskaberne og andre interessenter, således at det kan blive belyst, hvorvidt udrulningen af fjernbetjente kontroltårne kan ske uden at kompromittere flyvesikkerheden.

Etableringen af Remote Tower Services bliver fremtiden i en lang række lufthavne i Europa, idet det er en af mulighederne for at effektivisere flyvelederkontrollen og dermed sikre billigere afvikling af flytrafikken, hvilket i sidste ende vil være til gavn for flyselskaberne.

Vil inddrages i risikoanalyse
Men i flyvesikkerhedskomitéen hos Svensk Pilotforening bekymrer man sig om, hvorvidt forholdene er undersøgt til bunds. Komitéen har 14 medlemmer, hvoraf SAS er repræsenteret ved fem piloter samt de to betydelige poster som formand og næstformand. Blandt de øvrige ni medlemmer er der også repræsentanter for piloter ansat hos Novair, BRA (Braathens Regional Airlines) og NextJet.

“Vi er ikke modstandere af udviklingen af Remote Tower Services, men det er vores opfattelse, at brugerne står dårligt forberedt i forhold til den omfattende forandring, som LFV har annonceret,” siger Tomas Gustafsson, der er pilot hos SAS og formand for flyvesikkerhedskomitéen i SPF.

LFV og Swedavia har aftalt, at man sammen skal undersøge forudsætningerne for at etablere en driftssikker og flysikker fjernbetjent flyveledertjeneste i større skala, og her ønsker piloterne at blive inddraget.

“Vi imødeser undersøgelsen, men samtidig efterspørger vi også, at operatører og andre interessenter bliver inkluderet. Vi ønsker en gennemgribende undersøgelse og risikoanalyse, hvor der samtidig bliver taget stilling til spørgsmål fra brugerne,” lyder det fra Tomas Gustafsson.

I Danmark er den statslige flyveledertjeneste Naviair ved at undersøge muligheden for at etablere et center i Billund, der skal kunne fjernbetjene tårnkontrollen i flere danske lufthavne. Man vil i løbet af 2017 undersøge økonomien og de operative og tekniske aspekter bag løsningen, og en eventuelt løsning vil i givet fald kunne tages i brug i 2020.

 

Relaterede artikler:

Billund centrum for fjernbetjening af tårne

Første nyuddannede fjern-flyveleder

Malmø Sturup på vej mod fjernstyring

Svenskere vil overtage norsk flyveledelse

Verdens første ubemandede kontroltårn