Et fly ved en svensk lufthavn. Foto: Luftfartsverket (LFV)

Vil ændre luftrummet i det sydlige Sverige

Det statslige Luftfartsverket (LFV) vil modernisere luftrummet under 2.900 meters højde i det sydlige Sverige, og i den forbindelse er der udarbejdet fire konkrete forslag til forbedringer.

Luftrummet i det sydlige Sverige kan stå over for en modernisering på flere områder.

Det er det statslige Luftfartsverket (LFV), som har fremlagt fire forslag til forbedringer af det nedre luftrum i nævnte område. Den endelige rapport over forslagene er afleveret til det svenske ministerium for landdistrikter og infrastruktur.

I september 2021 fik LFV til opgave af den svenske regering at foretage en revision af det nedre luftrum (under 2.900 meters højde). Og det er på denne baggrund, at LFV nu har udarbejdet forslag til en alternativ udformning af luftrumsstrukturen.

Revisionen er foretaget i tæt samarbejde med de relevante myndigheder og interessenter, som er berørt af, hvordan det nedre luftrum i det sydlige Sverige er udformet. De fire forslag er baseret med blik for flyvesikkerhed, miljøeffektivitet, tilgængelighed for alle interessenter og omkostningseffektivitet.

Hensyn til flere interessenter
Det første forslag går på at ændre lufthavnenes kontrolzoner fra luftrumsklasse C til luftrumsklasse D. Luftrumsklasse D giver øget tilgængelighed for samfundsvigtig lufttrafik og almenflyvning, samtidig med at rutetrafikken bliver mindre forstyrret. Ændringen i luftrumsklasse vil samtidig harmonisere med store dele af resten af Europa.

Det andet forslag fra LFV handler om, at den horisontale udstrækning af kontrolzoner omkring lufthavne bør reduceres. Mindre kontrolzoner øger andelen af ukontrolleret luftrum, hvilket giver øget tilgængelighed for blandt andet samfundsvigtig lufttrafik og almenflyvning.

Det tredje forslag drejer sig om at udvide kontrolområdet i det sydlige Sverige ned til 1.350 meters højde fra de eksisterende 2.900 meters højde. Det udvidede kontrolområde skal have luftrumsklasse E, og der skal gælde yderligere transponderkrav i området.

Ændringen vil skabe et luftrum, hvor rutetrafikken kan udføre sikre indflyvninger på en miljøeffektiv måde, samtidig med at tilgængeligheden for det svenske forsvar og andre brugere af dette luftrum bevares.

Igangsatte analyse i 2018
Det fjerde forslag fra LFV handler om en revision af udformningen af de såkaldte terminalkontrolområder. Et udvidet kontrolområde i det sydlige Sverige giver nemlig forudsætninger for at justere disse områder. Mindre terminalområder er gunstige for blandt andet det svenske forsvars handlefrihed og tilgængelighed til luftrummet.

Ann Persson Grivas, der er generaldirektør i LFV, fortæller, at forslagene til ændringer i luftrummet skal skabe større sikkerhed.

”Det foreslåede design skaber bedre betingelser for at flyve sikkert og miljøeffektivt til svenskkontrollerede lufthavne, men forslagene betyder også øget tilgængelighed for ubemandet luftfart, samfundsvigtig lufttrafik samt almenflyvning og er en harmonisering med store dele af Europa,” siger hun.

I maj 2018 fik LFV til opgave af regeringen at lave en dybdegående undersøgelse af udformningen af det svenske luftrum. Formålet var blandt andet at udvikle en strategi, der kunne være grundlag for et eftersyn af luftrummet.

I september 2021 fik LFV så den konkrete opgave med at vurdere en alternativ udformning af det nedre luftrum i Sverige.

 

Relaterede artikler:

Første Swedavia-lufthavn med fjernstyret tårn

Svensk start-up vil lancere 19-personers el-fly

Svenskere vil overtage norsk flyveledelse