ECA Drone incidents & accidents map

Piloter kortlægger drone-hændelser

Sammenslutningen af europæiske piloter har taget initiativ til at kortlægge hændelser, hvor fly og droner har været tæt på hinanden.

Droner udgør et stigende problem for den civile luftfart. Alene i USA er der sidste år registreret 650 tilfælde, hvor piloter har observeret droner tæt på civile fly. Men hvor man i USA registrerer alle drone-hændelser via de nationale luftfartsmyndigheder, så er der i Europa ikke noget overordnet organ, der indsamler data om tilsvarende hændelser.

Det har fået de europæiske piloter til at tage sagen i egen hånd. Gennem European Cockpit Association (ECA) har man taget initiativ til at registrere og beskrivelse hændelserne, så det vil være muligt at skabe et overblik over problemet samt foreslå tekniske og politiske løsninger, så luftrummet kan blive sikkert for alle at færdes i. Initiativet er ledsaget af hashtag #DroneIncident, der vil blive anvendt på de sociale medier.

At dronerne udgør et stigende problem er tydeligt, når man ser på forekomsten af indrapporteringer af tilfælde, hvor dronerne flyver for tæt på civile fly. I USA var der 650 tilfælde i 2015 mod blot 238 i 2014. Der er altså tale om mere end fordobling af de rapporterede hændelser. Typen af hændelser er der også grund til at reagere på. Det sker oftere, at droner kommer så tæt på passagerfly og redningshelikoptere, at der må foretages undvigelsesmanøvrer, ligesom det også sker, at droner flyver ind i lufthavnsområderne, hvor det er forbudt at operere med droner.

Overblik via interaktivt kort
For at illustrere og skabe overblik over hændelserne, har ECA lavet et interaktivt kort, hvor de kendte hændelser – primært i Europa – er plottet ind. Her kan man blandt andet læse om en hændelse fra maj 2015, hvor Stockholms Bromma-lufthavn måtte lukkes ned i en time, da en drone var fløjet ind i lufthavnsområdet. Politiet blev alarmeret og fandt synderen i en park omkring fire kilometer fra den svenske city-lufthavn.

Et andet tilfælde er blevet rapporteret i juni måned sidste år i Arlanda-lufthavnen ved Stockholm. Her måtte lufthavnen lukkes i 30 minutter, mens myndigheder og politi undersøgte forekomsten af en drone, der var trængt ind på lufthavnsområdet. Passagerfly blev holdt tilbage på jorden, mens ankommende fly blev sat på “hold” i luften i passende afstand fra den svenske storlufthavn.

Også i Hamborg syd for Danmark er der registreret en drone-hændelse. Den fandt sted i september sidste år, hvor piloter på et Finnair-fly kaldte lufthavnens kontroltårn og rapporterede om en drone, der netop var passeret forbi Embraer E190-flyet i 250 meters højde.

I Damark har Trafikstyrelsen vedtaget særlige regler for droner, der maksimalt på veje op til 25 kg. Dronerne skal til enhver tid vige for bemandede luftfartøjer, og maksimal flyvehøjde er 100 meter. Samtidig skal afstanden til banerne på offentlige flyvepladser og lufthavne være på mindst fem kilometer og ved militære flyvestationer på mindst otte kilometer.

 

Relaterede artikler:

BA-fly ramte drone

Ingen undersøgelse af drone-hændelse

Fly tæt på drone og svævefly

Fly og drone tæt på kollission ved CPH

Førerløse fly truer flyvesikkerheden