British Airways-piloter. (Foto: British Airways)

Redder næsten 1.000 pilotjob ved ny aftale

Efter tre måneders forhandlinger er British Airways og pilotforeningen BALPA blevet enige om aftale, der reducerer antallet af afskedigelser fra 1.255 til 270 stillinger.

British Airways har lige som SAS og mange andre flyselskaber været nødt til at bebude afskedigelse af mange medarbejdere på baggrund af coronakrisen – heriblandt en betydelig del af selskabets piloter.

Efter næsten tre måneders forhandlinger er British Airways og den britiske pilotforening BALPA blevet enige om en aftale om reduktion i antallet af piloter.

British Airways havde i et oprindeligt udspil lagt op til, at 1.255 piloter skulle forlade selskabet som led i en omfattende spareplan og omstrukturering, som kan resultere i afskedigelser af op til 12.000 medarbejdere.

Aftale skal til afstemning
Nu er det imidlertid lykkedes flyselskabet og pilotforeningen at blive enige om en aftale, hvor antallet af afskedigelser blandt piloterne reduceres til omkring 270 stillinger, og dermed ser det ud til, at næsten 1.000 pilotjob kan reddes.

Den nye aftale skal nu til afstemning blandt de 4.300 British Airways-piloter, som er medlem af BALPA, meddeler fagforeningen i en pressemeddelelse.

Aftalen rummer en række forskellige elementer, som har været medvirkende til, at antallet af afskedigelser har kan mindskes.

Lønnedgang og frivilligt deltidsarbejde
British Airways-piloterne er blandt andet gået med til aftaler om frivillige fratrædelser, frivilligt deltidsarbejde og frivillige eksterne udstationeringer af piloter.

Der er også oprettet en pulje med 300 piloter, som bliver ansat på nedsat løn, og som er klar til at vende tilbage til at flyve, i takt med at efterspørgslen stiger.

Selskabets piloter har indvilget i at gå 20 procent ned i løn, mens lønnen gradvist vil stige igen over de næste to år, hvorefter lønnedgangen vil være på otte procent. På længere sigt skal lønningerne tilbage til det nuværende niveau igen.

BALPA anbefaler et ja
BALPA anbefaler medlemmer at sige ja til aftalen, som er ”det bedste, der kan opnås under disse utroligt vanskelige omstændigheder”.

”Det er enormt skuffende, at British Airways under vores omfattende forhandlinger ikke ville acceptere den fulde pakke af begrænsninger, som vi fremsatte, da vi dermed helt ville have undgået tab af job uden omkostninger for British Airways,” siger BALPAs generalsekretær, Brian Strutton.

Afstemningen blandt British Airways-piloterne i BALPA skal være afsluttet den 30. juli.

100 frivillige fratrædelser hos SAS
Hos SAS endte forhandlingerne mellem selskabet og de fire skandinaviske pilotforeninger med, at 650 piloter måtte forlade selskabet. Det var det samme antal, som SAS spillede ud med i slutningen af april.

Omkring 100 ud af de 650 piloter, som fratrådte i SAS, gjorde det i form af frivillige ordninger – heriblandt 45 piloter i Danmark, mens 130 andre danske piloter fik en fyreseddel. I alt måtte 175 danske piloter således sige farvel til SAS i slutningen af juni.

 

Relaterede artikler:

British Airways vil afskedige 12.000 ansatte

SAS vil nedlægge 650 fuldtidsstillinger hos piloterne

Næsten hver 10. danske SAS-pilot fratræder frivilligt