Retten i Aalborg. (Foto: Christian Granhøj Skouboe)

Retten i Aalborg frifinder lufthavnsansat (Opd.)

Anklagemyndigheden ”overvejer kraftigt” at anke dagens dom i byretten i Aalborg, hvor en ansat i Aalborg Lufthavn blev frifundet efter, at personen havde været tiltalt for at have begået påstået billetbedrageri med billetter til Norwegian-flyvninger.

Torsdag blev der i Retten i Aalborg afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder fra Aalborg Lufthavn stod tiltalt for at have begået databedrageri efter straffelovens paragraf 279a i forbindelse med sit daglige virke i den nordjyske lufthavne.

Sagen var for retten torsdag den 2. februar, hvor anklageren gjorde rede for det påståede bedrageri, der skulle være foregået ved, at flybilletter er blevet ændret således, at venner, familie eller kolleger til den ansatte købte en low fare-billet, som medarbejderne derefter ændrede uden beregning.

Det betød, at Norwegian fik et tab på de betalingsbare tillægsydelser, som blev tilføjet, samt ved at der ikke blev betalt gebyr ved ombooking af billetterne. Dommeren og domsmændene har siden haft en uge til at votere og vurdere de beviser, der blev fremlagt af anklager Mette Vestergaard fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi og forsvareren, som var advokat Michael Møllegaard Jessen, der er ansat af HK.

Frifinder den ansatte
I den konkrete sag mente anklagemyndigheden, at den tiltalte havde påført Norwegian et tab på 22.782 kroner for 27 forskellige ændringer.

Den tiltalte fastholdt undervejs i sagen, at personen ikke havde haft til hensigt at begå noget strafbart, men praksissen med at foretage ændringer af billetter købt af eksempelvis familiemedlemmer eller venner snarere var opstået som følge af en kultur i lufthavnen.

Derfor argumenterede forsvareren også for, at den tiltalte burde frifindes, hvorimod anklageren i sine afsluttende bemærkninger gjorde det klart, at man fra myndighedernes side mente, at mellem 20 og 40 dages betinget fængsel samt tilbagebetaling af det samlede beløb ville være passende.

Retten i Aalborg oplyser dog torsdag, at den tiltalte frifindes, og at statskassen derfor skal betale sagens omkostninger.

Opdagede uregelmæssigheder
Sagen tog sin begyndelse, da en IT-medarbejder ved Norwegian gjorde en anden ansat opmærksom på, at der var nogle uregelmæssigheder ved en del af de bookinger, der blev foretaget i Aalborg Lufthavn.

Det fik medarbejderen til at undersøge sagen nærmere, hvilket resulterede i, at man opdagede endnu flere sager, der var i strid med de retningslinjer, som det norske flyselskab har fastsat for området. Derfor besluttede man at anmelde sagen.

Det foregik ved, at Norwegian udarbejdede et dokument, hvori navnene på 31 ansatte i Aalborg Lufthavn, som blev overdraget til Nordjyllands Politi, der efterfølgende har foretaget en efterforskning sagen, der udmøntede sig i, at i alt fem blev tiltalte mens en sjette blev sigtet. Indtil videre er der kun blevet afsagt dom i den første af sagerne.

Opdatering: Torsdag den 9. februar klokken 12.15
Specialeanklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi fortæller til Check-in.dk, at anklagemyndigheden endnu ikke har truffet beslutning om, hvorvidt man vil anke dommen.

Anklageren hæfter sig særligt ved, at det under retssagen kom frem, at en chef i Aalborg Lufthavn ad to omgange ridsede de gældende regler op for de ansatte, og derfor kommer frifindelsen bag på hende.

”Jeg er overrasket over dommens resultat især for de billetændringer, der ligger efter indskærpelsen af reglerne over for personalet, og vi overvejer kraftigt at indstille til anke, men det vil vi kigge nærmere, når vi modtager dommen på skrift.”


Relaterede artikler:

Kultur i lufthavnen får skylden for billetbedrageri

Anklageskrift afslører omfang af billetbedrageri

Ansatte i Aalborg Lufthavn efterforskes for svindel