SAS-ansatte frygter for personalegoderne

Aviators forventede overtagelse af SAS Ground Handling skaber bekymringer hos de ansatte, der frygter at miste de såkaldte ID-billetter, hvor man kan rejse med SAS og andre flyselskaber til reducerede priser.

Personalegoder findes i mange virksomheder og brancher. Således også i luftfarten, hvor SAS-medarbejderne har adgang til flybilletter til stærkt reducerede priser.

Det er de såkaldte ID-billetter (Industrial Discount,red.), der er et særdeles attraktivt personalegode i SAS og andre flyselskaber. Lige nu står SAS foran en outsourcing af flere end 3.000 medarbejdere i SAS Ground Handling til konkurrenten Aviator, og det kan i værste fald risikere at koste adgangen til ID-billetter eller eventuelt en løbende udfasning af adgangen hertil.

SAS bekræfter over for CHECK-IN.dk, at medarbejderne i SAS Ground Handling er omfattet af det interne SAS ID-Travel regulativ som gælder for hele SAS-gruppen. Regulativet omfatter adgang til standby-billetter hos SAS samt de fremmede luftfartsselskaber, som SAS har bilaterale aftaler med i regi af IATA under den såkaldte ZED/MIBA-ordning.

Omfattet af rabatterne er de ansatte samt nærmest familie, hvilket vil sige ægtefælle, sambo, børn samt forældre.

“Vi kan ikke kommentere på spekulationer omkring adgang til ID-billetter for medarbejdere i SAS Ground Handling. Vi har underskrevet en hensigtserklæring med Aviator og er i tætte forhandlinger om, hvordan et salg skal se ud, og detaljerne om hvordan det kommer til at foregå og elementerne i forhandlingerne er ikke noget, vi kan komme videre ind på,“ fastslår pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS i Danmark over for CHECK-IN.dk.

Vigtigt for de ansatte
Hos de ansatte i SAS Ground Handling er der bekymring omkring, hvorvidt de særlige rettigheder omkring ID-billetter kan overføres til den nye arbejdsgiver, hvis de virksomhedsoverdrages til Aviator.

Hos fagforeningen 3F, der organiserer en stor del af de ansatte i SAS Ground Handling, forstår man godt bekymringen.

“ID-billetter er vigtige og har en reel værdi for de ansatte, og vi kan bekræfte, at der er bekymring. Der er i øjeblikket en fagretslig sag under behandling om netop dette,“ fortæller formand Henrik Bay-Clausen fra 3F.

Dette bekræftes af flere ansatte hos SAS Ground Handling. De fortæller samstemmende, at adgangen til ID-billetter er den eneste grund til at tage arbejde indenfor området. Lønnen er lav, men personalegoderne er attraktive. Man frygter samtidig, at Aviator i stigende grad vil komme til at benytte sig af personale fra Østeuropa, således at mange jobs på sigt kan være truede.

Lukkethed om personalegoder
I dag er de ansatte i SAS-gruppen i besiddelse af et såkaldt ITA-Ticket kort, der kan benyttes som betaling, når der bestilles ID-billetter hos SAS eller andre flyselskaber, som SAS samarbejder med. Billetterne bestilles hos SAS Group ID Travel.

Ansatte i luftfartsbranchen benytter oftest websitet FlyZED.info, når de ansatte skal rejse med andre flyselskaber, hvor særlige regelsæt vil fremgå. For eksempel er der en dresscode hos SAS, der skal overholdes. I modsat fald kan man risikere downgrading eller helt at blive afvist ved flyafgangen. SAS har dog ikke henvist till sitet siden 2011.

Hos flyselskaberne er der generelt stor lukkethed omkring ID-ordningerne, da det er personalegoder, der i den brede befolkning kan opfattes som ekstravagante.