SAS sælger Widerøe til norsk investorgruppe

SAS har solgt 80 procent af det norske datterselskab Widerøe til en investorgruppe bestående af Torghatten ASA, Fjord1 AS og Nordland Fylkeskommune. Salget vil indbringe omkring 2 mia. svenske kroner.

SAS har i dag taget et stort skridt på vejen mod at have gennemført det samlede frasalg som led i 4XNG-strategiplanen fra november måned. Det sker med meddelelsen om, at aktiemajoriteten i det norske regionale flyselskab Widerøe er blevet solgt til en investorgruppe bestående af Torghatten ASA, Fjord1 ASog Nordland Fylkeskommune.

SAS har valgt at afhænde 80 procent af selskabet, men kan vælge frem til 2016 at sælge den resterende del af selskabet.

Dermed har SAS afsluttet den tredje og afgørende frasalgsaktivitet, der var en del af 4XNG-strategiplanen, der blev lanceret i november måned sidste år. Planen skulle indbringe et samlet provenu på 2,6 mia. kroner.

I mål med frasalgsprovenu
Salget af 80 procent af aktierne i Widerøe indbringer omkring 2 mia. svenske kroner, hvilket svarer til 1,75 mia. danske kroner. Sammen med tidligere meddelelser om sales-and-lease-back af flymotorer samt det kommende samarbejde med Swissport om SAS Ground Handling, lader det til at SAS kommer i mål med et samlet beløb på 2,6 mia. kroner som lovet.

Som en del af selve købssummen vil SAS sælge syv Dash Q400-fly til Widerøe, idet disse fly i dag er lejet af Widerøe fra SAS. Såfremt SAS vælger at udnytte muligheden for at sælge de resterende 20 procent af aktierne i 2016, vil den samlede transaktion resulteret i et tab på omkring 300 mio. svenske kroner i forhold til bogførte værdier.

“Dette frasalg er i tråd med vores strategi om at opbygge et langsigtet økonomisk stærktSAS., Vi er meget glade for at have udviklet Widerøe til succesfuldt flyselskab under SAS´ ejerskab, og vi ser frem til fortsat at styrke Widerøes position som det førende regionale flyselskab i Norge sammen med de nye ejere, “siger Rickard Gustafsson, koncernchef i SAS.