SAS taber markedsandele på dansk indenrigs

SAS har i maj måned sammenlignet med samme måned sidste år tabt markedsandele på dansk indenrigs svarende til 10 procentpoint. I dag er markedsandelen samlet under 50 % på de to indenrigsruter til Aalborg og Århus.

Maj måned var overordnet setendnu en positiv måned for SAS. Antallet af passagerer steg med 2,4 % i forhold til året før, og samlet set rejste knapt 2 mio. passagerer med SAS.

På de danske indenrigsruter har fremgangen dog været beskeden.I maj månedrejste 3,9 % flere passagerer med SAS mellem København og henholdsvis Aalborg og Århus. Men samtidig har SAS skåret kapaciteten ned på ruten med hele 11 %, hvilket har givet øget plads til konkurrenterne Cimber Sterling og Norwegian.

Totalt er indenrigstrafikken på Aalborg og Århus steget med 24 % i maj måned til et samlet passagertal på 126.209. Heraf havde SAS ca. 62.000 passagerer, hvilket svarer til ca. 49 %. Året før havde SAS en andel på 59 % af i alt 101.907 passagerer. Således har SAS på selskabets eneste to danskeindenrigsruter tabt markedsandele svarende til 10 procentpoint.

Men SAS har formentlig ikke grund til at være utilfredse trods de tabte markedsandele. Selskabet har nemlig langt flere passagerer med ombord på hvert fly end det var tilfældet året før. En belægningsprocent på 75,4 % i maj måned 2010 mod kun 65,5 % året før giver væsentigt større rentabilitet på hver flyvning, hvis selskabet har været i stand til at fastholde samme billetindtægt som hidtil.

Det har dog ikke helt været tilfældet, idet den såkaldte “yield“ har været under konstant pres gennem det seneste års tid. I april måned i år faldt yield´en igen – denne gang med 6,6 %.

SAS flyver på hverdage otte gange i hver retning på ruten til Aalborg. Til Aarhus Lufthavn flyves der på hverdage seks daglige rotationer.