SAS: Vi går ikke på kompromis med sikkerheden

Det nye Cimber A/S, der i øjeblikket flyver for SAS, har ikke formelt fået papir på sikkerheden. SAS bekræfter, at Cimber principielt ikke opfylder kravene til at operere som wetlease-operatør for selskabet.

Noget kunne tyde på, at SAS vælger at se gennem fingrene med egne regler, når man har valgt at lade det nystiftede Cimber A/S flyve som såkaldt wetlease-operatør på regionale ruter og snart også på indenrigsruten fra København til Billund.

SAS bekræfter således overfor CHECK-IN.dk, at selskabet stiller krav til codeshare- og wetlease samarbejder om, at operatørerne opfylder IOSA-kravene, enten ved at operatøren har sin egen godkendelse, eller ved at SAS gennemfører en auditering af den pågældende operatør.

IOSA er forkortelsen for International Operational Safety Audit, der har til formål at øge sikkerheden indenfor civil luftfart gennem en omfattende revision af luftfartsselskabernes sikkerhedsorganisation.

Netop en IOSA-godkendelse mangler Cimber A/S at få på plads. En IOSA-certificering er en beskrivelse af sikkerhedsprocedurer i operation og vedligeholdelse af fly. En certificering som det nu konkursramte Cimber Sterling var indehaver af, men som ikke principielt kan overføres til et nyt selskab, der har fået en ny operativ tilladelse samtidig med en ny ejerstruktur.

Ved udgangen af 2008 blev alle luftfartsselskaber, der var medlem af den internationale luftfartsorganisation IATA, forpligtet til at gennemføre en IOSA-certificering.

SAS er afventende
Hos SAS bekræfter man, at Cimber arbejder intenst på at få IOSA-certificeringen fra det konkursramte selskab overført til det nye selskab. SAS har i midten af juni gennemført, hvad man kalder en ‘særlig granskning’ af Cimber for at få verificeret, at der arbejdes efter samme procedurer som det gamle selskab.

Her hæfter SAS sig særligt ved, at Cimber har fået en ny operativ tilladelse fra Trafikstyrelsen og konkluderer samtidig, at konkursen var ren finansiel og intet havde med Cimbers operative status at gøre. Derfor afventer SAS svaret fra IATA til Cimber, førend selskabet agter at foretage sig yderligere.

“Hvis det mod forventning ikke bliver muligt for CimberA/Sat overføre IOSA-godkendelsen, har vi to alternativer. Enten kan SAS vælge at gennemføre en IOSA-lignende audit, eller at Cimber selv gennemfører en IOSA-certificering og dermed får godkendelsen,“ forklarer pressechef Trine Kromann-Mikkelsen.

Derved erkender SAS samtidig, at Cimber A/S principieltikke i dag opfylder betingelserne.

“Det er vigtigt at understrege, at SAS ikke går på kompromis med sikkerheden, og både luftfartsmyndighederne og SAS stiller krav til operatørerne om sikkerhedsprocedurer i operation og vedligeholdelse af fly,“ understreger den danske pressechef hos SAS.

Håber på hurtig godkendelse
En ny IOSA-certificering af Cimber A/S kan i værste fald tage op til seks måneder samtidig med, at der er omkostninger forbundet hermed til eksterne auditører.

Ifølge IATA´s regler kan der i konkrete tilfældes vurderes, hvorvidt man kan nøjes med at gennemføre en såkaldt ‘verification audit’, hvor en ekstern og uvildig auditeringsvirksomhed skal sikre sig, at et luftfartsselskab med en ny operativ licens stadig opfylder kravene i IOSA-manualen.

“Det er en formsag. IATA har på forhånd lovet os, at de accepterer, at IOSA-certificeringen bliver flyttet over i det nye selskabs navn, da vi opererer efter de samme bøger og manualer som tidligere, og personkredsen omkring selskabets ledelse er den samme som i det tidligere selskab,“sagde administrerende direktør Jacob Krogsgaard fra Cimber A/S tidligere på ugen til CHECK-IN.dk.

Ifølge Cimber-direktøren er det et spørgsmål om relativt kort tid, inden det forventes at falde på plads.

Læs også:

Cimber A/S venter på papir på sikkerheden