Spies i retten mod usynlig modpart

Det tog Spies og deres ledsagende advokat blot 19 minutter at fremlægge synspunkterne i forbindelse med fogedsagen om Ving Tours´ påståede krænkelse af Spies-varemærket Ving. Modparten mødte ganske enkelt ikke op.

Retssager om nedlæggelse af fogedforbud i forbindelse med krænkelse af varemærker kan ofte være tidskrævende, da begge parter skal fremstille sagen, der ofte kan være kompliceret.

Sådan forholdt det sig ikke, da Spies i går mødte op i Retten i Glostrup for at få en dommers ord for, at der kunne nedlægges fogedforbud mod brug af navnet Ving Tours, som en ny konkurrerende rejsearrangør har taget i brug.

Retsmødet var overstået i løbet af blot 19 minutter, hvilket dommeren mente var det korteste forløb, som han nogensinde havde været med til. Det skyldtes ene og alene, at modparten fra Ving Tours ikke var repræsenteret, hverken med ejere, ledelse eller advokat.

Spies havde i stedet allieret sig med adovkat Mette Huus fra Advokatpartnerselskabet Hannes Snellman i København. Men hun kunne alene sammen med Spies-direktør Jan Vendelbokigge på en tom anklagebænk i retslokale 305.

Proceduren fra Spies-advokaten var planlagt til at vare 20 minutter, mendommeren ønskedei stedet at høre en forkortet version. Heller ikke administerende direktør Jan Vendelbo fik mulighed for at kommentere sagen, inden en snes minutter senere atter stod udenfor retsbygningen.

Dommeren havde da meddelt, at han villeoffentligøre sin kendelse i dag torsdagkl. 13.00.

Ingen historik i branchen
Efter retsmødet mødte Spies-direktør Jan Vendelbo en fotograf og journalist fra BT udenfor bygningen.

Her forklarede han om baggrunden for, hvorfor Spies havde taget skridt til atkræve nedlæggelse af fogedforbud.

“Vi ejer rettighederne til navnet Ving som rejsearrangør. Det navn har Ving Tours stjålet og anvendt meget offensivt i deres markedsføring. Det kan vi ikke acceptere, og vi ønsker at retsvæsenet skal stoppe det,“ sagde Jan Vendelbo.

Samtidig konstaterede han, at han ikkepå forhånd kendte til rejsearrangøren, og de mennesker der står bag, da de ikke har en historik i rejsebranchen.

Jan Vendelbo håber, at dommen vil blive efterlevet, hvis den i dag falder ud til Spies´ fordel.

“Bliver den ikke efterlevet, må der være nogle regler i retsvæsenet, der kan sikre at det kan ske.“

Har ikke tabt kunder
Spies har på nuværende tidspunkt ikke overvejet at rejse et eventuelt erstatningskrav overfor Ving Tours, da det er usandsynligt at kunne dokumentere et tab, da relativt få skønnes at have købt rejser hos den medieombruste rejsearrangør.

“Jeg kan ikke sige, om vi har mistet kunder. Der er nok ikke mange der har købt rejser på grund af, den store medieopmækrsomhed. Men skulle det fortsætte, så er det en helt anden sag,“ sagde Jan Vendelbo til BT´s udsendte.

Ving Tours ApS har i søndags ændret firmanavnet til V.T. Holding ApS og har samtidig registreret VINDTOURS som nyt binavn.