Stadig svage trafiktal fra SAS

Tilbagegangen fortsætter for det kriseramte luftfartsselskab. Billetindtægterne falder med 8,8 % i gennemsnit.

Det er trist læsning, når SAS offentliggør de månedlige trafiktal. Således også tallene for september, der stadig er præget af luftfartens svære vilkår.

SAS Scandinavian Airlines transporterede i september måned 1,922 mio. passagerer, hvilket er 16,1 % mindre end året før. Det er samtidig det laveste antal passager i en september måned igennem de seneste 10 år – dog lige bortset fra kriseåret 2003, der var lidt svagere.

En del af forklaringerne skal naturligvis findes i kapacitetstilpasningen, hvor SAS har reduceret det udbudte antal sædekilometer med 19,1 %. Ved udgangen af juli måned var 12 fly taget ud af produktion, og i løbet af den næste måned vil samlet 19 fly være sat på jorden. De sidste tre fly i den samlede reduktionsplan tages ud af produktion i løbet af 1. kvartal 2010, hvilket dermed bringer talletop på 22 fly. Det betyder, at nedgangen i passagertallet forventes at fortsætte.

SAS

Dystre udsigter for SAS

Samtidig kæmper SAS en kamp med fagforeningene, idet selskabet endnu ikke fuldt ud har kapitaliseret tilpasningen i kapaciteteten, idet der må forventes at skulle bruges færre piloter og kabinepersonale, når flyene bliver sat på jorden i stort omfang.

At markedet samtidig er hårdt presset gør ikke sagerne lettere for SAS. Den gennemsnitlige billetindtægt (yield) faldt med 8,8 % i august måned og september forventes at være på samme lave niveau – eller måske endda værre endnu. Derfor kan SAS allerede nu varsle, at denne udvikling vil få negativ indflydelse på resultatet for 4. kvartal.

Eneste positive moment var det faktum, at kabinefaktoren (antal solgte sæder i forhold til udbudte sæder) steg med 0,6 % for kerneforretningen SAS Scandinavian Airlines, mens det dog var status quo for koncernen som helhed p.g.a. svag trafikudvikling i datterselskabet Blue1.