Bombardier CRJ900 opereret på vegne af SAS.

Vedligeholdelsesfejl tvinger SAS-fly på jorden

SAS har været tvunget til at tage fire CRJ900-fly ud af drift, idet en modifikation af isoleringen af de-icing systemet er blevet forkert udført af et eksternt værksted.

Luftfartøjer der benyttes af flyselskaberne skal til enhver tid være flyvedygtige. Derfor udsender flyproducenterne løbende opdateringer og justeringer til de enkelte flytyper, når man bliver bekendt med fejl eller mulige forbedringsmuligheder for at styrke sikkerheden.

Disse opdateringer kaldet Airworthiness Directives – på dansk forkortet til AD-noter – udsendes typisk af det certificerende lands myndighed og ofte på baggrund af indtrufne begivenheder, der er indberettet til flyproducenten.

Hos SAS har man siden torsdag i sidste uge haft fire ud af 12 Bombardier CRJ900-fly ude af drift på baggrund af en AD-note, der har krævet øjeblikkelig reaktion hos flyselskabet.

“Vi kan bekræfte, at vi har haft i alt fire fly, som har været berørt af teknisk service som følge af denne AD-note. De blev taget ud af drift torsdag den 24. oktober, og to af de fire er tilbage i drift igen. De resterende to forventes at blive sat i drift igen sidst i denne uge, når alt materiel er modtaget fra Bombardier,“ fortæller Trine Kromann-Mikkelsen, der er pressechef hos SAS i Danmark.

Det handler om, at der for et stykke tid siden kom en AD-note, der foreskrev, at SAS skulle tilføje et ekstra lag isolering af anti-ice systemet på CRJ900-flyene. Denne modifikation har SAS indtil videre fået udført på de fire fly, der har været til rutinemæssigt C-check vedligeholdelse hos Bombardier. Men modifikationen blev lavet forkert, og er således ikke indenfor de tilladte rammer.

“De fire fly levede således hverken op til de nuværende eller kommende krav, hvorfor vi måtte sætte flyene på jorden og løse problemet hurtigt,“ forklarer pressechefen.

Kostede aflysninger
En række andre flyselskaber er havnet i samme situation som SAS, hvorfor der er ventetid på såvel teknikertimer som komponenter hos Bombardier.

At SAS måtte tage fire fly ud af produktion i sidste uge, er kommet ganske ubelejligt for det skandinaviske flyselskab. I lørdags fasede man nemlig de sidste MD80-fly ud af flåden, og de kunne principielt have været brugt som erstatningskapacitet i denne uge.

“Vi har været tvunget til at løse problemet ved at aflyse nogle afgange samt omrokere lidt i trafikprogrammet, og herudover har det været nødvendigt at indleje fremmed kapacitet,“ siger Trine Kromann-Mikkelsen.

I 2010 rettede Rigsrevisionen en skarp kritik mod SAS for at have opereret fly, der havde overskredet gældende luftdygtighedsdirektiver (AD-noter, red.) og gennemført mere end 11.000 ureglementerede flyvninger i perioden fra 2006 til 2009.

Såfremt AD-noterne på luftfartøjerne ikke udføres indenfor den fastsatte frist, vil luftfartøjet i henhold til lovgivningen ikke være luftdygtigt. AD-noten, der har udløst groundingen af de fire fly, forfalder først til udførelse i 2014, hvorfor de resterende otte CRJ900-fly i SAS-flåden kan vente med at få udført ændringerne.