Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn - med vægt til vejning af passagererne (foto: CPH)

Vil veje passagererne for at spare brændstof

En britisk startup virksomhed har opfundet et system til diskret at veje passagerne, inden de går ombord på flyet. Opfindelsen skal hjælpe flyselskaberne med at spare brændstof.

I flyvningens barndom blev flypassagererne vejet, inden de gik ombord. Det skete for at undgå overvægt på datidens spinkle flykonstruktioner. I dag er man for længst gået bort fra at veje den enkelte passager, men det er naturligvis stadig essentielt for flysikkerheden at kende flyets samlede vægt inden takeoff.

I dag regner flyselskaberne derfor med en ”antaget masse”. Den bliver beregnet ud fra en gennemsnitsvægt, der kan variere fra selskab til selskab. En del flyselskaber på denne side af Atlanten benytter de anbefalinger, som det europæiske flyvesikkerhedsagentur, EASA, kom med i 2009; nemlig 88 kilo for mænd, 70 kilo for kvinder og 35 for børn. Andre flyselskaber benytter blot én samlet gennemsnitsvægt.

Af sikkerhedsmæssige årsager er gennemsnitsvægten dog sat højere end den reelt er, og derfor tanker flyene mere brændstof, end det egentligt er nødvendigt.

Diskret vejning i lufthavnen
Men nu har en britisk startup virksomhed, Fuel Matrix, opfundet et system, der diskret kan veje passagererne i lufthavnen. Målet er, at opfindelsen skal give flyselskaberne et mere reelt og retvisende billede af flyets ”zero-fuel weight’, det vil sige flyets samlede vægt inklusive passagerer og bagage – men minus brændstof.

Dermed kan flyselskabet tanke den nødvendige mænge brændstof. Det skal i sidste ende reducere brændstofforbruget og dermed flyets CO2-udledning.

Ifølge Fuel Matrix tanker de fleste fly omkring én procent brændstof end nødvendigt, og forbruget ligger dermed mellem 0,3 og 0,5 for højt på grund af den ekstra brændstofvægt.

Vejningen kan ifølge Fuel Matrix’ grundlægger, Roy Fuscone, foregå ved hjælp af enten trykfølsomme måtter ved for eksempel selvbetjeningsskranker ved bagageindleveringen eller kropsscannere i Security-tjekket. Fuscone garanterer, at de indsamlede data vil blive håndteret sikkert og beskyttet under GDPR-lovgivningen.

Passagerer vejes i Københavns Lufthavns første terminal “Træslottet” (foto: CPH)

Lignende initiativer
Selvom Fuel Matrix’ tilgang til at afklare den samlede vægt er ny, har enkelte flyselskaber i nyere tid forsøgt sig med andre initiativer, der skulle give dem et mere retvisende billede end gennemsnitsvægt og ”antaget masse”.

For eksempel indførte Uzbekistan Airways i 2015 vejning af passagererne inden afgang, og i 2017 kørte Finnair et forsøg med frivillig vejning af selskabets passagerer i lufthavnen i Helsinki. Målet var at finde ud af, om EASA’s gennemsnitlige vægtangivelser harmonerede med virkeligheden.

Enkelte flyselskaber med meget små fly vejer dog fortsat deres passagerer inden afgang for at sikre, at man får tanket den rette mængde brændstof og for at sikre, at flyet lastes på en måde, så det er i balance.

 

Relaterede links

Dansk virksomhed har skabt succes i Schiphol

Passagerer foretrækker selvbetjening

CT-scannere kan blive fremtiden i lufthavne