ICAO-konferencen i Dubai. (Foto: ICAO | Facebook.com | PR)

100 lande tilslutter sig fælles klimamål for luftfarten

i ICAO-regi er 100 lande blevet enige om, at mængden af CO2-udledninger fra flybrændstof skal nedbringes inden 2030 samt at man vil arbejde for, at SAF i højere grad blive udbredt.

Mellem den 20. og den 24. november var en række repræsentanter for omkring 100 lande og forskellige hjørner af luftfartsbranchen samlet i Dubai, da ICAO her afviklede en konference, hvor omdrejningspunktet var den fremtidige brug af alternative brændstoftyper.

Nu fortæller FN’s organisation for civil luftfart, at konferencen resulterede i, at ICAO og de deltagende medlemslande nåede til enighed om en rammeaftale, der skal bidrage til at mindske branchens negative klimapåvirkning i de kommende år.

Aftalen har både til hensigt at øge tilgængeligheden af bæredygtigt flybrændstof (sustainable aviation fuel (SAF)) og andre grønne brændstoftyper, mens man ligeledes vil sigte efter at få mindsket CO2-emissionerne fra det brændstof, som benyttes i international luftfart, med fem procent i 2030.

Anerkender forskel på landene
Udover de førnævnte mål har parterne har ligeledes forpligtet sig til, at de skal gøre en indsats for at få udbredt brugen af brændstoftyper, der udleder mindre mængder CO2 end traditionelt jet fuel, hvilket skal bidrage til at gøre markedet for SAF mere modent og skabe grundlag for en øget kapacitet i produktionen.

I aftalen er der desuden skrevet ind, at der skal være en forståelse for, at de enkelte lande har forskellige forudsætninger og ibrugtagningen af grønnere brændstoffer derfor ikke vil ske med samme hastighed alle steder.

For at sikre at alle får mulighed for at bidrage til den grønne omstilling, vil man etablere forskellige initiativer, der blandt andet skal gøre det muligt for landende at udveksle teknologier, ligesom der også bliver mulighed for at søge om midler, som kan benyttes til konkrete initiativer, der har at gøre med mere bæredygtige flybrændstoffer.

Sender opfordring til regeringer
Salvatore Sciacchitano, der er formand for ICAO-rådet, som er det styrende organ i organisationen, påpeger, at det er vigtigt, at landene er nået til enighed, da det kan medvirke til, at aktører uden for luftfartsbranchen ved, hvor man står.

“Rammeaftalen har til hensigt hjælpe med at sætte skub på produktionen og udbredelsen af SAF, flybrændstoffer som udleder mindre mængder CO2 og andre grønne teknologier inden for luftfarten på verdensplan.”

”Den skal give den vished, som investorer, regeringer og andre har behov for, når de arbejder med politik, lovgivning, finansiel støtte samt de investeringer, der er påkrævet således, at alle lande får mulighed for at bidrage til og drage fordel af produktionen og bruge af disse brændstoftyper samt den nedgang i udledninger, som vi forventer, det vil føre til.”

Hos flyselskabernes internationale brancheorganisation IATA opfordrer generaldirektør Willie Walsh regeringer verden over til at hjælpe med at sørge for, at endnu flere får mulighed for at flyve med SAF i tankene.

”Der er ingen tid at spilde, og derfor forventer vi i IATA, at regeringer omgående tilrettelægger deres politik således, at man kan indfri det potentiale, der er på det globale SAF-marked og få skabt en eksponentiel stigning i produktionen.”


Relaterede artikler:

Første fly over Atlanten med 100 procent SAF

KLM vil være grønnere

CPH: Bæredygtigt flybrændstof højner luftkvaliteten