Borgmester Jacob Bundsgaard (S), Aarhus Kommune.

Aarhus-borgmester: Gedigne udfordringer for lufthavnsprojekt

En Aarhus-delegation med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen var i går til møde i EU-Kommissionen for at vurdere mulighedene for at give kommunal støtte til en ny lufthavn.

Planerne om en ny lufthavn ved Thomasminde nord for Aarhus bliver vanskelige at realisere. Det må Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) erkende efter et orienterende møde i EU-Kommissionen mandag eftermiddag.

Transportminister Hans Chr. Schmidt (V) havde sendt Jacob Bundsgaard og sine embedsmænd en tur omkring Bruxelles for at få afklaret mulighederne for, at Aarhus Kommune i henhold til statsstøtte-reglerne kunne investere i samt yde driftstilskud til en ny lufthavn udenfor Aarhus. Transportministeren ønsker nemlig ikke at tage stilling til ønsket fra Aarhus Kommune, førend EU-Kommissionen var hørt.

Helt som ventet bliver det formentlig EU-Kommissionen, der skal agere showstopper for lufthavnsprojektet, der ville betyde en investering på en halv milliard kroner fra Aarhus Kommune samt et årligt driftstilskud på 75 mio. kroner i 20 år i træk.

“Mødet har vist, at der er gedigne udfordringer i forhold til at realisere lufthavnsprojektet. Såvel selve investeringen som driftstilskuddet over en længere årrække er barrierer, der er vanskelige at overvinde indenfor lovgivningens rammer,« siger Jacob Bundsgaard til Stiften.dk.

Afklaring i august
Ifølge det aarhusianske medie er borgmesteren blevet mindre optimistisk i forhold til en flytning af Aarhus Lufthavn nu, end han var inden mødet. Men sagen kører videre, indtil der kommer en definitiv afklaring fra EU-Kommissionen samt en efterfølgende behandling i byrådet i august måned.

“Vi skal nu i løbet af denne uge svare på forskellige spørgsmål fra EU-kommissionen. Derefter får vi – forhåbentlig ret hurtigt – en indikation på, hvad kommissionens afgørelse vil blive. Vi har lufthavnen på byrådets møde 17. august. Jeg håber, vi kan have indikationen fra EU-Kommissionen på det tidspunkt, så vi kan få truffet en endelig beslutning, så vi kan komme videre. Hvis løsningen med kommunal investering og driftstilskud til en ny lufthavn ved Thomasminde ikke er muligt indenfor lovgivningens rammer, må Thomasminde ikke stå i vejen for, at vi søger andre muligheder,” siger borgmesteren til Stiften.dk.

Mødet i EU-Kommissionen var ledet af danske Henrik Mørch, der har været i kommissionen siden 1992 og indtil marts i år var leder af den enhed, der beskæftiger sig med statsstøtte inden for transportsektoren. Til stede var også chefkonsulent Nicolai Heric Leth fra Transportministeriet, direktør Lars Holte Nielsen fra Danmarks EU-kontor i Bruxelles samt Marianne Gjerløv, der er chef for Erhverv, By- og Viden i Aarhus Kommune.

 

Relaterede artikler:

EU kan blive lyseslukker for Aarhus-lufthavns

Klar til skæbnemøde om ny lufthavn

Ny Aarhus-lufthavn sendt til tælling af analyse

Aarhus laver endnu en lufthavnsanalyse

Går videre med lufthavnsplaner trods protester