Aarhus Rådhus (Foto: Aarhus Kommune)

Aarhus Kommune overtrådte statsstøtteregler

Aarhus Kommune har i 2015 – i strid med EU-regler – ydet en støtte på 7,3 millioner kroner til Aarhus Lufthavn uden at sikre sig godkendelse først.

Den 9. august sidste år godkendte EU´s konkurrencekommissær Margrethe Vestager, at Aarhus Kommune og de øvrige ejere kunne yde investerings- og driftsstøtte til Aarhus Lufthavn inden for en beløbsramme på op til 115 millioner kroner.

Godkendelsen blev meddelt i en afgørelse tilstilet udenrigsminister Anders Samuelsen, men offentligheden fik ikke på dette tidspunkt kendskab til, hvad der reelt stod i dokumentet. Aarhus Kommune valgte nemlig at benytte sig af retten til at lade EU-myndighederne sløre de forretningskritiske informationer om Aarhus Lufthavn, førend en offentliggørelse kunne finde sted.

I al stilhed blev dokumentet gjort offentligt den 25. januar 2018, hvilket var 139 dage efter afgørelsen. Her kunne man se, at Aarhus Kommune ikke havde fulgt EU´s regler, der foreskriver, at der skal foreligge en tilladelse til at give statsstøtte, førend den kan gives.

Men tilsyneladende har Aarhus Kommune og lufthavnens daværende ejerkreds opereret ud fra devisen, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse. I afgørelsen fremgår det klokkeklart, at Aarhus Kommune på ulovlig vis har udbetalt 7,3 millioner kroner i offentlig støtte til Aarhus Lufthavn.

“Støtte til investering og drift givet (til Aarhus Lufthavn, red.) i 2015 er dermed at betragte som ulovlig statsstøtte,” hedder det således i stykke 3.2.65.

Beklagelse fra EU-Kommissionen
At EU-reglerne er blevet brudt, er også et væsentligt element i afgørelsens konklusion, omend at EU-Kommissionen har besluttet ikke at gøre indvendinger mod overtrædelsen, da støtten sidenhen er blevet godkendt.

“Kommissionen beklager, at Danmark (Aarhus Kommune, red.) i 2015 gav den omtalte støtte, før Kommissionen havde haft lejlighed til at godkende en sådan støtte, hvorved artikel 108(3) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er blevet brudt,” skrev EU-kommissær Margrethe Vestager til udenrigsminister Anders Samuelsen den 9. august sidste år.

Hos Aarhus Kommune bekræfter man, at der blev udbetalt støtte i 2015, hvilket var næsten to år før, at den endelige godkendelse forelå.

“Aarhus Kommune har siden efteråret 2014 løbende været i dialog med EU-Kommission om udbetaling af støtte til Aarhus Lufthavn. Det er korrekt, at der i 2015 er udbetalt støtte til Aarhus Lufthavn, men som det fremgår af EU-Kommissionens afgørelse af 9. august 2017, har Kommissionen efterfølgende vurderet, at den udbetalte støtte er forenelig med det indre marked,” siger pressechef Niels Buch Johannsen fra Aarhus Kommune til CHECK-IN.dk.

 

Relaterede artikler:

Aarhus Lufthavn indklaget for Konkurrencestyrelsen

75 mio. kroner på vej til Aarhus Lufthavn

EU godkender offentlig støtte til Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune får fuld kontrol over lufthavn