Aarhus Lufthavn presset af ulige konkurrencevilkår

Aarhus Lufthavn kom ud af 2011 med et rekordresultat på næsten 3,6 mio. kroner. På trods heraf føler lufthavnen sig presset af ulige konkurrencevilkår fra den konkurrerende lufthavn i Aalborg og overvejer mulighederne for at forfølge sagen juridisk gennem danske konkurrencemyndigheder eller EU-Kommissionen.

Året 2011 var det hidtil bedste år for Aarhus Lufthavn. Det kommunalt ejede aktieselskab præsterede en bruttofortjeneste på 51,1 mio. kroner, hvilket var en fremgang på næsten 11 procent i forhold til året før.

Men bundlinjen voksede noget mere end toplinjen. En resultatforbedring på mere end 1,4 mio. kroner sikrede et nettoresultat på næsten 3,6 mio. kroner i den østjyske lufthavn.

“Vi kører benhårdt på omkostningerne og har styrket nogle forretningsområder, der er meget givtige,“fortæller lufthavnsdirektør Ole Paaske om baggrunden for overskuddet.

Det er eksterne ydelser på tekonologisiden, der har haft en positiv afsmitning på bundlinjen. Aarhus Lufthavn står blandt andet for driften af landingsteknologi i lufthavnene i Esbjerg, Karup og Sønderborg, ligesom en helikopterlandingsplads i Grenå til en lægehelikopter benytter sig af ydelser fra lufthavnen.

Stigende renteudgifter
I de senere år har lufthavnen investeret massivt blandt andet i en banerenovering samt indkøb af nyt rullende materiel. Det har betydet, at de finansielle poster i regnskabet ikke længere er i plus, men nu går i minus. I 2011 repræsenterede de finansielle poster en nettoudgift på 352.000, mens lufthavnen for blot få år siden kunne bogføre indtægter på over 1,5 mio. kroner netop på denne konto.

“Vi har brugt al den kapital, som vi oprindeligt var begunstiget med. Nu er vi nødt til at basere en del af driften på ekstern finansiering,“ forklarer lufthavnensdirektøren om de stigende renteomkostninger.

Taber penge hver dag
Aarhus Lufthavn blev særdeles hårdt ramt af Cimber Sterlings konkurs i sidste uge. Det danskbaserede flyselskab var sammen med SAS de væsentligste kunder i lufthavnen, hvorfor lufthavnen med spænding afventer de videre drøftelser i kuratellet.

“Året startede rigtig fint. Vi var 2 mio. kroner foran budgettet efter første kvartal. Efter Cimber Sterlings konkurs bliver 2012 et ekstremt vanskeligt år. På længere sigt ser det dog spændende ud, men vi taber penge hver dag i øjeblikket, men vi venter på, at tingene retter sig,“ siger Ole Paaske.

På mandagpåbegynder det polske luftfartsselskab Eurolot tre ugentlige flyvninger fra Gdansk til Aarhus Lufthavn, hvilket er med til at give lidt optimisme til den østjyske lufthavn. Samtidig har SAS vurdereret på den aktuelle situation på indenrigsruten til København og forventes stille og roligt at opgradere kapaciteten.

Ulige konkurrencevilkår
Men selvom Aarhus Lufthavn kan glæde sig over et rekordresultat for 2011, er det stadig en torn i øjet på lufthavnen, at konkurrenten i Aalborg har en anden omkostningsstruktur, da der drives lufthavnsaktiviteter fra et militært anlæg.

Aarhus Lufthavn mener ikke, at myndighederne sikrer lige konkurrencevilkår for de danske provinslufthavne, hvilket får lufthavnen til at true med en juridisk forfølgelse af sagen, enten via de danske konkurrencemyndigheder eller via EU-Kommissionen.

“Den politiske vinkel i sagen er styrket markant, således at den juridiske er trådt lidt i baggrunden. Vi har noteret os, at der arbejdes politisk med sagen, så det skal i første omgang have sin chance,“ siger Ole Paaske.

Det er især situationer, hvor Aarhus Lufthavn bliver udfordret på lufthavnens hjemmebane, at der er fundet anledning til at reagere på. “Når vi bliver mødt med ulige konkurrence rettet mod publikum og branchen, bliver vi nødt til at reagere.“

Det er især Aalborg Lufthavn, men også på det seneste Odense Lufthavn, der har markedsført sig kraftigt i Aarhus-området.