Aarhus Lufthavn skal have en ny start

Bestyrelsen i Aarhus Lufthavn har sat gang i en proces, der kan betegnes som en ny start for lufthavnen. Aarhus Lufthavn vil gentænke lufthavnens koncept, og det inkluderer ikke nødvendigvis fødetrafik til CPH.

Tirsdag den 16. april sagde bestyrelsen i Aarhus Lufthavn farvel til administrerende direktør Ole Paaske, der havde siddet 15 år i chefstolen for den østjyske lufthavn.

Allerede samme dag trak bestyrelsesformand Ango Winther i arbejdstøjet, og indtil afløseren for Ole Paaske er fundet, vil han indtil videre fungere som arbejdende bestyrelsesformand.

Ango Winther forklarer, at lufthavnens bestyrelse på baggrund af en netop afleveret rapport fra en konsulentvirksomhed har besluttet at sætte gang i en proces, som bedst kan betegnes som en ny start for Aarhus Lufthavn. Bestyrelsen i den østjyske lufthavn, der primært er repræsenteret ved de fem ejerkommuner, er enige om, at udvikling af Aarhus Lufthavn er tvingende nødvendigt, hvis den skal overleve i fremtidens konkurrenceprægede transportmarked.

“Det betyder, at vi nødvendigvis skal gentænke det koncept, der arbejdes efter i dag, hvor vi er koblet op på Københavns Lufthavn som et hub ud i verden. Med den øgede konkurrence vil det være en god idé at søge efter samarbejdspartnere, hvor vi kan sikre vore nuværende og kommende kunder et godt alternativ,“ forklarer Aarhus Lufthavns bestyrelsesformand Ango Winther til CHECK-IN.dk.

Regeringens nye trafikaftale betyder timedrift i DSB´s landsdelstrafik, når elektrificeringen af jernbanenettet er gennemført indenfor de næste 10 til 15 år. Samtidig rumler en fast forbindelse over Kattegat i baggrunden, hvorfor Ango Winther og resten af bestyrelsen har set skriften på væggen. Fastholdelse af en indenrigsflyrute til Københavns Lufthavn som hovedtrafikkanal for udenrigsrejser er ikke bæredygtigt på lang sigt.

Søger ny direktør
Om Ole Paaskes fratræden forklarer Ango Winther, at tidspunktet var det helt rigtige til at finde en direktør, der kan være med til at føre disse planer ud i livet samt stå i spidsen for de naturlige tilpasninger af organisationen.

“Jeg har været meget glad for samarbejdet med Ole Paaske, og ønsker alt godt for ham fremover med tak for indsatsen,“ siger Ango Winther.

Bestyrelsesformanden håber at kunne have en ny direktør på plads indenfor den kommende tre til fire måneder. Der har allerede meldt sig flere kandidater på banen, der ønsker at tage udfordringerne op.

“Vi leder efter en direktør, der i samarbejde med mange meget engagerede medarbejdere samt bestyrelsen kan stå i spidsen for ‘En ny start’ og dermed drive lufthavnen fremad,“ understreger den arbejdende bestyrelsesformand.