Rejsende i lufthavn. (Foto: Swedavia | PR)

Atter et positivt kvartalsresultat i svenske lufthavne

Selvom passagertallet fortsat er et stykke efter niveauet fra for tre år siden, opnåede Swedavia i juli, august og september i år et positivt resultat for andet kvartal i træk.

Den forgangne sommer endte med et positivt økonomisk resultat i de ti svenske lufthavne, som drives af Swedavia. Selskabet har netop præsenteret nøgletallene for regnskabsårets tredje kvartal, der blev afsluttet ved udgangen af september.

De tre måneder sluttede med en samlet omsætning på 1,3 milliarder svenske kroner (890,5 millioner danske kroner) samt et positivt driftsresultat på 75 millioner svenske kroner (51,3 millioner danske kroner). Begge dele er en klar forbedring i forhold til samme kvartal i 2021.

Sidste år beløb omsætningen sig nemlig til 793 millioner svenske kroner (543,4 millioner danske kroner), mens driftsresultatet var i minus med 250 millioner svenske kroner, hvilket svarer til 171,3 millioner danske kroner.

Lufthavnsoperatøren endte samlet set med at kunne notere sig for et positivt kvartalsresultat på 46 millioner svenske kroner (31,5 millioner danske kroner) i år.

Fortsat et stykke efter 2019-niveauet
Til trods for det positive resultat i det forgangne kvartal, er regnskabsåret som helhed dog fortsat en underskudsforretning. Kigger man på perioden fra januar til og med september i år, har virksomheden et minus på 166 millioner svenske kroner (113,7 millioner danske kroner).

Passagererne i de ti lufthavne er heller ikke vendt lige så hurtigt tilbage, som det har været tilfældet i andre lande. I løbet af juli, august og september gjorde 8,5 millioner rejsende brug af lufthavnene, hvilket svarer til 76 procent af 2019-niveauet, da Swedavia betjente 11,2 millioner passagerer i samme kvartal for tre år siden.

Siden starten af året og frem til udgangen af september har i alt 20,3 millioner passagerer rejst fra en af de ti lufthavne, og det repræsenterer et fald på 35 procent i forhold til i 2019, da tallet her var 30,8 millioner rejsende i årets første ni måneder.

Faldet kan hænge sammen med, at svenskerne er mere tilbageholdende end andre med at flyve på grund af debatten om luftfartens klimaaftryk og den såkaldte flyskam.

Andet kvartal i streg med positivt resultat
Jonas Abrahamsson, der er koncernchef i Swedavia, glæder sig over, at de økonomiske resultater for tredje kvartal repræsenterer en markant forbedring i forhold til sidste år.

”I år har vi indtil videre oplevet en exceptionel vækst i Swedavias lufthavne, og det har haft en positiv effekt på vores resultater. Efter adskillige kvartaler med tab på grund af pandemien, er det en glæde, at vi har opnået et positivt resultat for andet kvartal i træk.”

Han tilføjer samtidig, at der er tiltro på branchen, selvom der lige nu er en del udefrakommende faktorer, der potentielt kan påvirke efterspørgslen.

”Der er sket en stigning i antallet af rejser til trods for de voksende bekymringer for økonomien, en høj inflation samt en udfordrende sikkerhedssituation. Derudover er der også fortsat rejserestriktioner flere steder i verden, hvilket også har en indvirkning. Tilsammen bidrager alle disse faktorer til at skabe et usikkert marked, men der er mange indikationer på, at væksten i rejsebranchen vil fortsætte på lang sigt.”


Relaterede artikler:

Svenske lufthavne fastholdt efterspørgslen

Svenske lufthavne stadig langt efter 2019-tal

Lufthavnsoperatør fik overskud i seneste kvartal