Brancheforening: Husk provinsen i CPH-regulering

Trafikstyrelsen skal huske at have provinsen i sit arbejde med de nye regler om Københavns Lufthavn, som er i høring netop nu. Det mener brancheforening.

Da transportminister Ole Birk Olesen (LA) den 3. juli præsenterede regeringens længe ventede luftfartsstrategi, satte han med det samme gang i arbejdet med at ændre den bekendtgørelse, som fastlægger og regulerer vilkårene for Københavns Lufthavns opkrævning af afgifter.

Allerede samme dag blev en ny version af lovbestemmelsen ”BL 9-15, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)” sendt i høring hos en lang række virksomheder og andre interessenter i luftfartsbranchen.

En af dem var Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES), der tæller en række danske flyselskaber, flyværksteder, flyveskoler og lignende. Her synes man forslaget til ny bekendtgørelse ligger godt i tråd med regeringens ambition om at sikre mere lige vilkår mellem Københavns Lufthavn og flyselskaberne i forhold til takstfastsættelser.

”ES kan tilslutte sig, at den samlede justering af BL 9-15 sikre en mere ligeværdig og transparent forhandling mellem et lufthavnsdriftsorgan og luftfartsselskaberne,” skriver Erhvervsflyvningens Sammenslutning i sit høringssvar.

Drøfte på bestyrelsesmøde
Oprindeligt havde Trafikstyrelsen bedt om høringssvarene senest den 25. august. Det blev tæt på fristens udløb udskudt til i går den 11. september. Og i sidste uge blev det så udskudt til i morgen den 13. september. Trafikstyrelsen oplyser til CHECK-IN.dk, at den sidste udskydelse skete på anmodning fra Københavns Lufthavn, da lufthavnen gerne ville have mulighed for at drøfte sit høringssvar på et bestyrelsesmøde i dag tirsdag.

De fleste centrale aktører sidder stadig og arbejder med deres høringssvar og sætter de sidste kommaer. Erhvervsflyvningens Sammenslutning er dog færdig med sit høringssvar, hvor man blandt andet rejser ”provinsfanen”. Sammenslutningen ønsker nemlig at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) kigger ud over Valby Bakke.

”I Luftfartsstrategien er det fortrinsvis CPH, som man fokuserer på, og hermed også et fokus på København. ES ønsker imidlertid at få sikkerhed for, at også regionale interesser indgår i TBBST overvejelser. Det anbefales at justere BL-teksten, så også regionale interesser indgår i TBBST vurdering, og at det ikke kun er Københavns interesser, defineret som “samfundet”,” skriver Erhvervsflyvningens Sammenslutning.

Plads ved forhandlingsbordet
Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ambition, at den ændrede bekendtgørelse kan træde i kraft den 1. januar 2018. Dermed er bekendtgørelsen klar til at danne grundlag for de takstforhandlinger, som Københavns Lufthavn og de flyselskaber, som bruger lufthavnen, skal have i løbet af 2018. Forhandlingerne gennemføres med henblik på at kunne lande en femårig aftale om takstniveauet fra 1. april 2019 til 31. marts 2023.

Erhvervsflyvningens Sammenslutning vil gerne have Trafikstyrelsen til at forholde sig til om det er Københavns Lufthavn eller styrelsen, der bestemmer hvilke flyselskaber, der får plads ved forhandlingsbordet.

”Er det TBBST eller lufthavnsdriftsorganet, som afgør, hvem der kan defineres som parterne i forhandlingerne?” spørger Erhvervsflyvningens Sammenslutning i sit høringssvar.

Ved forhandlingerne i 2014 om den nuværende takstaftale sad Danish Air Transport – der er medlem af Erhvervsflyvningens Sammenslutning – ikke med ved forhandlingsbordet, da man blandt andet blev enige om at lukke indenrigsterminalen i CPH. En beslutning som flyselskabet med to indenrigsruter efterfølgende stærkt har kritiseret.

 

Relaterede artikler:

CPH: Regulering fører ikke til den ønskede vækst

EasyJet tilfreds med ny takstaftale i CPH

Historisk høj tilslutning til takstaftale i CPH

Pres på CPH forud for takstforhandlinger

Regeringen vil ændre regulering af CPH