Pennecon Heavy Civil skal anlægge landingsbanen i den kommende lufthavn i Qaqortoq. (Illustration: Kalaallit Airports | PR)

Canadiere skal anlægge ny landingsbane i Grønland

Kalaallit Airports, som er ved at opføre tre nye lufthavne i Grønland, har indgået en aftale med en virksomhed fra Canada, der har fået til opgave at bygge landingsbanen i lufthavnen i Qaqortoq.

Sne, is og minusgrader. Det er vilkårene i den grønlandske vinter. Det kræver altså konkret erfaring med den type omskifteligt og hårdt vejr, når man eksempelvis skal udføre krævende anlægsopgaver under disse forhold.

Netop kendskabet til den slags vejrforhold har da også spillet en rolle, da der skulle udvælges en virksomhed til at anlægge den nye 1.500 meter lange og 30 meter brede landingsbane i den kommende lufthavn i Qaqortoq.

Udbuddet er blevet afgjort, og der er blevet indgået en aftale med anlægsvirksomheden Pennecon Heavy Civil, der stammer fra Canada. Det fortæller Kalaallit Airports som skal anlægge, eje og drive de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Skal sprænge to millioner kubikmeter fjeld
I tillæg til konkret erfaring med at bygge under forhold, der minder om de grønlandske, præsenterede virksomheden også det mest fordelagtige tilbud, oplyser Kalaallit Airports, og derfor faldt valget på Pennecon Heavy Civil.

Når arbejdet sættes i gang til foråret, vil Pennecon Heavy Civil blandt andet stå for etablering af landingsbanen, byggemodning af selve terminalområdet, rullevej, flyforplads og parkeringsarealer samt færdiggørelse af adgangsvejen til den kommende lufthavn.

Anlægsarbejdet indebærer blandt andet, at der skal bortsprænges to millioner kubikmeter fjeld, og at arealerne derefter skal udlægges til byggeri. Der er afsat en tidsramme på tre år, og lufthavnen forventes derfor at være klar til brug i 2025.

Kan løfte opgaven
Administrerende direktør Jens Lauridsen fra Kalaallit Airports Domestic er sikker på, at valget af den canadiske virksomhed er det rigtige. Netop fordi at Pennecon Heavy Civil har erfaringer med, hvad det kræves, når man skal bygge i hårdt vejr.

”Pennecon har lang erfaring med store anlægsprojekter i områder præget af de barske og omskiftelige omstændigheder, som også kendetegner Grønland. Og vi er sikre på, at de er de helt rigtige til at løfte opgaven.”

Bestyrelsesformanden for den canadiske virksomhed udtrykker ligeledes glæde over, at aftalen er blevet indgået. Larry Puddister oplyser, at virksomheden glæder sig til at bidrage til ”dette vigtige lufthavnsbyggeri”.

Kalaallit Airports fortæller desuden, at der endnu ikke er fundet en virksomhed til at opføre de nye bygninger i lufthavnen, men at dette anlægsarbejde forventes at blive genudbudt i løbet af foråret.

 

Relaterede artikler:

Grønlandske lufthavne forsinkes ikke af vinteren

Nye grønlandske lufthavne får teknisk udstyr fra Spanien 

Nye grønlandske lufthavne sparker døre ind