Cimber Sterling opererede fire CRJ200-fly for SAS.

Cimber-samhandel med SAS er reduceret

Cimber Sterling har i løbet af de seneste par år reduceret selskabets samhandel med SAS. I regnskabsåret 2008/09 udgjorde SAS-samarbejdet 30 % af omsætningen, men dette er nu faldet til ca. 16 % af den samlede omsætning på knapt 2 milliarder kroner. Ophør af samarbejdet i utide er en risikofaktor for Cimber Sterling, vurderer selskabet.

Der har historisk været tætte bånd mellem SAS og Cimber Sterling. SAS var såledesfra maj 1998 til marts 2003 aktionær i det daværende Cimber Air A/S med en ejerandel på 26 procent.

Samhandlen mellem SAS og Cimber Sterling har i de senere år været koncentreret om udleje af fly samt et såkaldt code-share samarbejde, hvor et af selskaberne optræder som markedsføringsselskab for det andet selskabs produktion.

I regnskabsåret 2008/09 repræsenterede samarbejdet med SAS omkring 30 % af Cimber´s årsomsætning på 1,3 milliarder kroner. Året efter steg omsætningen til lidt mere end 1,5 milliarder kroner, mens samarbejdet med SAS herefter kun udgjorde 22 % af årsomsætningen.

I det senest afsluttede regnskabsår 2010/11 udgjorde samarbejdet med SAS, som Cimber Sterling kalder “én betydelig kunde“, blot 16 % af omsætningen, der til gengæld var vokset til lidt mere end 1,9 milliarder kroner.

Målt i absolutte tal repræsenterer SAS således i dag 300 millioner kroner som den absolut største kunde hos Cimber Sterling. Dermed er værdien af samarbejdet reduceret med ca. 25 % på blot tre år, idet samarbejdet havde en værdi af tæt på 400 millioner kroner i regnskabsåret 2008/09.

En stabil indtægtskilde

Det er på området for udljening af fly, at der har været nedgang i samarbejdet. For blot to år siden beskæftigede Cimber Sterling8 fly på vegne af SAS. Dette er nu reduceret til5 fly indtil videre frem til marts 2012. Det ereksempelvis på ruterne København-Aberdeen, København-Hamborg og København-Lyon,at Cimber Sterling opererer på vegne af SAS.

Da samarbejdsaftalen sidste år i november blev forlænget fra marts 2011 til marts 2012 udtalte administrerende direktør Jacob Krogsgaard fra Cimber Sterling:

”Vi ejer en del fly, og vi leaser en del. Kontrakten med SAS sikrer en god balance i det regnestykke – og er selvfølgelig også en stabil indtægtskilde. Vi har altid været glade for vores velfungerende samarbejde med SAS.”

Det er fly af typen Canadair Regional Jet CRJ 200, som SAS har lejet fra Cimber Sterling. Men netop denne flytype har voldt Cimber Sterling store vanskeligheder i det senest afsluttede vintertrafikprogram og har såvel direkte som indirekte været årsag til en del af selskabets økonomiske tab.

I den nuværende aftale stillerSAS selv piloter og kabinepersonale til rådighed for defem leasede fly. Cimber Sterling har ansvaret for at gennemføre flyvningerne i henhold til det trafikprogram SAS har fastlagt, ligesom Cimber Sterling har det fulde operationelle ansvar for flyene.

Usikkerhed om fremtiden

Det er et åbent spørgsmål, om SAS vælger at forlængesamarbejdet med Cimber Sterling for så vidt angår billetsamarbejde samt leje af fly. I den seneste årsrapport skriver Cimber Sterling, at “en opsigelse af disse aftaler i utide vil påvirke selskabet negativt.“

Herudover anfører Cimber Sterling, at der er gensidig afhængighed i samarbejdsaftalerne, hvilket efter selskabets vurdering reducerer risikoen. Samtidig arbejder Cimber Sterling på at nedbringe afhængigheden af enkeltselskaber som SAS via alternative samarbejder.

Afhængig afCimber Sterlingsfremtidige strategi, som måtte blive godkendt af Mansvell Enterprises Ltd. som hovedaktionær, kan Cimber Sterling risikere at komme i klemme i forhold til samarbejdet med SAS. Det vurderes af branchekilder at kunne påvirke aftaleforholdet mellem SAS og Cimber Sterling.