Kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen fra Københavns Lufthavne A/S (Foto: CPH)

CPH: Fokus på udbygning og vækst

DEBAT: Tag ja-hatten på og sats på, at 2017 bliver året hvor Folketinget skaber de politiske rammer for fortsat vækst og fremgang i luftfarten, skriver CPH’s kommunikationsdirektør.

Af Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn

Det har altid været et grundvilkår, at luftfarten lever i en omskiftelig verden – på godt og ondt. I 2016 mærkede vi i høj grad begge dele: På den ene side vokser luftfarten. I Københavns Lufthavn ved vi allerede nu, at 2016 bliver et rekordår med op mod 29 mio. rejsende gennem lufthavnen. På den anden side har kolleger i både Istanbul og Bruxelles været udsat for forfærdelige terrorangreb.

Meget tyder på, at 2017 også vil blive præget af de samme tendenser: På den ene side fremgang i lufttrafikken og på den anden side usikkerhed og risici i en globaliseret og omskiftelig verden.

2017 bliver et byggeår
I CPH er det det både point-to-point og netværkstrafikken, der vokser. Nye ruter øger antallet af rejsende, og det ser vi især på antallet af turister, der kommer til Danmark via CPH. Turisterne kommer især fra UK og Sydeuropa, men også fra Nordamerika og Asien. Og de mange flere turister er med til at skabe vækst og tusindvis af arbejdspladser i den danske turistsektor. Samtidig har vi i 2017 fokus på at styrke indenrigstrafikken i Danmark, så Danmark bliver bundet endnu bedre sammen og hele landet får gavn af tilgængeligheden via CPH.

Det er særlig vigtigt for os som Danmarks knudepunkt, at vi bliver ved med at kunne tiltrække flere langdistanceruter, og vi vil også i 2017 arbejde benhårdt for at få endnu flere end de 36 vi har i dag. Derfor sætter vi i 2017 fart på vores udvidelsesplaner.

Vi er i gang med at skabe en lufthavn med plads til 40 mio. rejsende om året. Det kræver en massiv udbygning med især flere standpladser og gates, men også mere plads i terminalerne, bagage osv. I 2017 indvier vi bl.a. en ny sikkerhedskontrol med dobbelt så meget plads som i dag, ligesom vi tager hul på store byggerier i terminalerne.

CPH’s udvidelsesplan er et væsentligt bidrag til væksten i Danmark. Alene byggerierne skaber 12.500 byggejob, ligesom der vil være lagt 9.000 faste arbejdspladser i lufthavnen, når planen er gennemført.

Luftfartsstrategien skal skabe mere vækst
For et år siden igangsatte regeringen arbejdet med at forberede landets første egentlige luftfartspolitiske strategi. Udgangspunktet var klart: Luftfarten skal være en del af den samlede vækststrategi for hele Danmark. Flere flyruter og -frekvenser skal sikre en bedre konkurrenceposition for virksomhederne og flere udenlandske turister til landet.

I løbet af 2016 er der gennemført en række analyser, ikke mindst af den historiske udvikling for luftfarten. Regeringen fremlægger i 2017 den nye, fremadrettede luftfartsstrategi. Hvis strategien skal gøre en positiv forskel for Danmark, er det helt afgørende, at den lever op til intentionen og fastholder et skarpt fokus på at skabe rammer for vækst og investeringer i luftfarten. Luftfarten er i forvejen en reguleret branche. Og det ville være ualmindelig trist, hvis den positive politiske interesse for luftfarten blot ender i mere regulering, men ingen vækst.

Lad os tage ja-hatten på og satse på at 2017 bliver året hvor Folketinget skaber de politiske rammer for fortsat vækst og fremgang. Og husk: Når du ser (endnu) en byggevæg i CPH, handler det om at vi er i gang med at skabe de fysiske rammer for den selv samme vækst.