Rullevej i Københavns Lufthavn. (Foto: CPH | PR)

CPH: Meld dig selv, og slip for straf!

Københavns Lufthavn indførte i slutningen af 2011 en slags “frit lejde“ ordning for lufthavnens samlet 23.000 medarbejdere, hvis de bryder reglerne omkring sikkerhed. Det handler dog mest om læring og kulturforandring.

I Københavns Lufthavne A/S arbejder man konstant på at forbedre og opretholde det høje sikkerhedsniveau i lufthavnene i København og Roskilde.

For at nå dette mål igangsatte man i slutningen af 2011 en kampagne, der skulle sætte fokus på vigtigheden af sikkerhed. I kampagnen skulle alle de ansatte se det som deres ansvar at overholde reglerne udfra kampagnes nøglebudskaber, der handlede om ærlighed og læring.

I modsætning til de traditionelle “whistleblower“ ordninger, hvor man kan angive en kollega, har målet i CPH været, at medarbejderne angiver sig selv, hvis de har overtrådt de gældende regler. Det er der nemlig et stort element af læring i.

Hvis medarbejderen indenfor 24 timer personligt indberetter en hændelse, som denne har været involveret i, og at hændelsen ikke er sket på grund af groft uagtsomme handlinger, vil den pågældende blive friholdt for sanktioner.

Efter indberetningssystemet blev introduceret, blev 45 procent af de indberetningspligtige hændelser i 2012 rapporteret gennem denne nye selvangivelsesordning. Københavns Lufthavns ledelse har dog haft højere ambitioner på området og forventede således, at 60 procent af alle indberetningspligtige hændelser på sigt anmeldes af de involverede.

Men projektet er blevet en kæmpesucces, som lufthavne i andre dele af verden er ivrige efter at høre mere om.

“I 2013 er vi indtil videre oppe på 83 procent egenrapportering af små og store hændelser, og totalt set har der siden projektets start den 1. november 2011 været lige omkring 300 egne indrapporteringer,“ fortæller Dan Meincke, der er trafikchef og ansvarlig for sikkerhed og trafikafvikling i Københavns Lufthavn.

Interesse fra Kina
De flotte resultater i Københavns Lufthavn har givet genlyd over hele verden. Blandt andet har der været henvendelser helt fra Kina, der vil høre mere om den kulturforandring, der er blevet skabt i den danske hovedstadslufthavn.

“Jeg er særdeles stolt over vore resultater. Mange kolleger ude i den store verden skæver misundeligt til, hvad vi har opnået i løbet af så kort tid,“ konstaterer Dan Meincke.

Det handler om, at medarbejderne skal kunne se, at det gavner fællesskabet at lære af sine fejl. Ifølge Dan Meincke bliver medarbejderne nærmest udråbt som en helt, fordi man ikke er bange for at fortælle om sine fejl til sin nærmeste chef. Samtidig er alle hændelserne åbne for medarbejderne.

“Det er det, der giver udslaget og vender tingene fra fiasko til succes.“

Der er dog stadig sanktionsmuligheder, hvis medarbejderne har handlet groft uforsvarligt eller har begået den samme fejl mange gange.

“Vi har et sanktionskatalog, som vi benytter. Vi kan eksempelvis ikke acceptere, at en medarbejder laver gentagne forseelser. Men sanktionerne skal betragtes som en hjælp til at fungere i lufthavnen.,“ siger trafikchefen.

Sanktionen kan eksempelvis være, at man skal på kursus for at få frisket nogle regler og procedurer op. Ydergrænserne af sanktionsmulighederne ligger i inddragelse af havnekort eller i værste fald afskedigelse.