Finger C i Københavns Lufthavn og dele af Finger B til venstre.(Arkivfoto: Thue C. Leibrandt | CC 3.0)

CPH nedjusterer forventningerne

SAS pilotstrejke, ny Norwegian-strategi, konkurser og lavere takster har fået CPH til at nedjustere forventningerne til helåret. Investeringer kan blive sløjfet eller sat i bero.

Tidligere på året regnede Københavns Lufthavne med at komme ud af 2019 med omsætning, der mindede meget om sidste år. Men kombinationen af SAS-strejke, Norwegian-justering af trafikprogrammet, et par konkurser og ikke mindst lavere takster betyder, at CPH nu ser sig nødsaget til at nedjustere forventningerne til helåret.

”Strejken hos SAS-piloterne i april og maj kostede cirka 175.000 passagerer. Samtidig har Norwegian justeret deres trafikprogram og fløjet lidt færre passagerer i forhold til det foregående år. Fra maj og frem slår sidste års konkurs i Primera Air også igennem. Selskabet fløj meget charter og mange sommerdestinationer. Den kapacitet mangler i år. Derfor er det et udmærket resultat, at vi tangerer rekordåret 2018,” siger Københavns Lufthavns administrerende direktør, Thomas Woldbye, der undlader at nævne WOW airs konkurs, der ganske givet også har betydet færre passagerer gennem de københavnske lufthavnsterminaler.

Forventer negativ vækst
Samlet set er status efter første halvår, at passagertallet faldt med 0,1 procent sammenlignet med sidste år, og når man så kigger på helåret, får det lufthavnen til at nedjustere forventningerne. Tidligere forventede CPH stort set en nulvækst i omsætningen, men i det halvårsregnskab, som CPH sendte på gaden torsdag, er forventningerne nu justeret til en negativ vækst på to-tre procent.

Københavns Lufthavn har på grund af regeringens luftfartsstrategi fra 2017 været tvunget til at sænke takterne. Det er sket af to omgange. Først reducerede lufthavnen taksterne med 10 procent i april sidste år, og samme tidspunkt i år trådte en ny takstaftale i kraft, og den betød yderligere fem procents reduktion.

Omsætningen falder
De takstnedsættelser er den primære årsag til, at omsætningen i det aeronautiske segment faldt med hele syv procent. En stigende ikke-aeronautisk omsætning – det omfatter blandt andet parkering og shopping-centret – betyder dog, at omsætningen samlet set faldt med 2,7 procent.

Dertil kommer, at lufthavnen på grund af et stigende investeringsniveau også havde højere afskrivninger, ligesom personaleomkostningerne også steg. Begge dele i øvrigt med 4,5 procent.

Samlet set ender lufthavnen med at måtte notere et markant fald i indtjeningen, idet resultatet før skat faldt med hele 12,5 procent til godt 621 millioner kroner.

Forventer lavere overskud
Kigger man igen på helåret, forventer CPH at ende med et overskud før skat på mellem 1,25 og 1,35 milliarder kroner, hvilket er 1-200 millioner kroner lavere end i fjor.

CPH forventer at investere mellem 1,8 og 2,1 milliarder kroner i udbygning – og vedligeholdelse – af lufthavnen, og det er naturligvis på sigt ikke holdbart, at investeringerne er så markant højere end indtjeningen. Det har da også fået de dybe panderynker frem hos både ledelse og bestyrelse.

Investeringer bremses muligvis
”Den økonomiske udvikling i Københavns Lufthavn med høje investeringer, usikker udvikling i verdensøkonomien og i passagertallet, samt negative begivenheder for nogle luftfartsselskaber, har sat vores cash-flow under pres. Timingen i det investeringsprogram, der er annonceret for lufthavnen, må derfor muligvis genovervejes, hvis udviklingen accelererer,” siger Thomas Woldbye.

Det betyder også, at CPH helt ekstraordinært har besluttet kun at udbetale 50 procent af overskuddet til sine aktionærer – anført af den canadiske pensionsfond, OTPP, danske ATP og den danske stat. Normalt udbetaler lufthavnen hele sit overskud som udbytte.

Ydermere skriver CPH i sin selskabsmeddelelse, at både ledelse og bestyrelse følger udviklingen nøje, og at beslutningen om udbetaling af udbytte vil blive revurderet ved årets afslutning.

 

Relaterede links

CPH nedsætter lufthavnstaksterne i 2019

Lavere takster skal styrke hub-status i CPH

CPH: Tilbagegang trods flere passagerer