Indgangen til Terminal 3 i Københavns Lufthavn. (Foto: CPH)

CPH: Regulering fører ikke til den ønskede vækst

Københavns Lufthavn sluttede første halvår med et solidt overskud, men CPH mener, at kravet til regulering ikke vil føre til den ønskede vækst, tilgængelighed og beskæftigelse.

Med en passagervækst på 2,3 procent i årets første seks måneder, skabte Københavns Lufthavne A/S grundlaget for at øge omsætningen, hvilket da også er lykkedes. Selskabet kunne således i går præsentere et halvårsregnskab med en omsætning på 2.146,6 mio. kroner, der er en forbedring på 4,3 procent efter korrektioner.

Fremgangen i nettoomsætningen var på 38 mio. kroner, og heraf havnede 7,3 mio. kroner på resultatlinjen, hvormed resultatet før skat blev på 758 mio. kroner korrigeret for særlige forhold.

Dermed kan den danske stat og de udenlandske kapital- og infrastrukturfonde gøre klar til sammen med småaktionærerne at hente samlet 500 mio. kroner i foreløbigt udbytte for halvåret via Værdipapircentralen. Det bliver nok også  en af de sidste gange, at ejerne kan hæve så store udbytter, som det har været tilfældet siden den australske infrastruktur- og kapitalfond Macquarie i 2005 købte sig ind i den danske storlufthavn.

Med virkning fra den 1. april 2019 vil en ny reguleringsmodel foreslået af VLAK-regeringen nemlig begrænse lufthavnens muligheder for at skabe så store overskud, som det har været tilfældet gennem de seneste mange år.

Regulering understøtter ikke strategien
Regeringens forslag til regulering er et led i den nye nationale luftfartsstrategi, der blev præsenteret den 3. juli i år. Med strategien og dens eventuelle konsekvenser for CPH er der skabt usikkerhed i den danske hovedstadslufthavn, da man frygter, at strategien kan få væsentlig negativ indvirkning på forretningplaner, økonomi og strategi.

Derfor vil Københavns Lufthavn gennemgå sin forretningsmodel og egen strategi og  samtidig revurdere den omfattende investeringsplan, der har til hensigt at udvide lufthavnens kapacitet til 40 mio. passagerer inden for en årrække.

“Den konkrete regulering, som nu er i høring, mener CPH ikke vil lede til de ønskede effekter i strategien med hensyn til vækst, tilgængelighed og beskæftigelse,” lyder lufthavnens bedømmelse, at det konkrete forslag til høring omkring niveauet for krydssubsidiering.

Regeringen har foreslået et nyt interval for krydssubsidiering på mellem 30 og 50 procent for den takstperiode, der starter den 1. april 2019 samt et niveau på 40 til 50 procent i efterfølgende taskstperioder. I den nuværende takstaftale fra 2015 står der, at krydssubisidieringsprocenten – som er udtryk for, hvor stor en del af indtægterne fra butiksdrift og parkering, der skal subsidiere den egentlige lufthavnsdrift – skal ligge mellem 10 og 50 procent.

Fokus på investeringer og effektivitetsforbedringer
Med det markante politiske pres på Københavns Lufthavn gør CPH en dyd ud af at fortælle, at der er foretaget anlægsinvesteringer i første halvår af 2017 til en samlet værdi af 653,5 mio kroner mod 372,2 mio. kroner i samme periode året før. Samtidig fremhæver lufthavnen også, at omkostningerne per passager er reduceret med 1,6 procent i forhold til første halvår af 2016, således at der er et vedvarende fokus på effektivitetsforbedringer.

Københavns Lufthavne A/S fastholder forventningerne til et årsresultat før skat på et sted mellem 1,6 og 1,7 mia. kroner.

 

Relaterede artikler:

Luftfartsstrategi koster CPH-aktionærer 4,5 mia. kr.

Regeringsforslag kan påvirke CPH-udbygning

Det vil regeringen gøre for luftfarten

Regeringen vil ændre regulering af CPH

Minister: Mere af CPH’s shoppingoverskud skal bruges på luftfart