Københavns Lufthavn - finger C. (Arkivfoto: Morten Lund Tiirikainen)

CPH´s transfertrafik under pres

I Københavns Lufthavn er antallet af transferpassagerer faldet med 7,5 procent i 2015. Det står i kontrast til konkurrenten i Helsinki, der har positiv vækst.

Selvom passagertallet i Københavns Lufthavn er stigende, kniber det stadig med at få vækst i antallet af transferpassagerer, hvilket vil sige rejsende, der skifter fly i København.

Det viser de seneste passagertal for de første 10 måneder af året, hvor CPH har en tilbagegang på 7,5 procent i antallet af transferpassagerer. Således har blot 2.518.999 passagerer skiftet fly i Københavns Lufthavn fra januar til og med oktober, hvilket er næsten 200.000 færre end i samme periode sidste år, selvom passagertallet generelt har været stigende.

Den negative udvikling startede lige efter årtusindeskiftet, hvor 49,8 af passagererne i CPH i 2002 var transferpassagerer. I dag er dette tal reduceret til blot 22,4 procent i årets 10 første måneder.

Den eneste blivende vækstmotor i lufthavnene er de interkontinentale ruter. Derfor har det naturligvis haft betydning, at CPH gennem de senere år har fordoblet antallet af interkontinentale ruter. Men udviklingen i lavprisflyselskabernes rutenet har overhalet vækst i transferpassagerer, hvorfor transferandelen er naturligt faldende.

Svækket hub-carrier
Københavns Lufthavn var tidligere begunstiget af, at SAS var en meget markant “hub-carrier“, der samlede trafikken i den danske hovedstadslufthavn og dermed tvang jyderne samt nordmænd og svenskere til at skifte fly i København.

Sidenhen er SAS blevet presset af konkurrencen i markedet, og nu har SAS langdistanceruter og mange attraktive direkte ruter fra Oslo og Stockholm, hvilket også er tilfældet med Norwegian, der er Skandinaviens næststørste flyselskab efter SAS.

Hos København Lufthavn vil man ikke pege fingre af SAS og selskabets strategi om at etablere interkontinentale ruter fra Sverige og Norge.

“Vi er glade for det samarbejde, som vi har med SAS og andre flyselskaber i Københavns Lufthavn,“ lyder det diplomatisk fra Rasmus Winther, der er Head of External Relations i Københavns Lufthavn og fungerende pressechef.

Hos konkurrentenHelsinki Lufthavn har man derimod været begunstiget af Finnairs meget tydelige profil og konstante vækst i den interkontinentale trafik til Asien. Her er antallet af transferpassagerer år til dato øget med tre procent til 2.179.779, hvilket bringer lufthavnen op på en transferandel på 45,8 procent.

Selv om Københavns Lufthavn stadig er Nordens største lufthavn, kan Helsinki Lufthavn derfor inden længe overhale CPH i antallet af transferpassagerer.

Udviklingen i transferpassagerer i Københavns Lufthavn vs. Helsinki Lufthavn fra 1. januar til 31. oktober 2015.

Lufthavn Afgående pass. Transferpass Vækst Transfer i %
CPH 11.253.632 2.518.999 -7,5 % 22,4 %
HEL 4.760.445 2.179.779 +3,0 % 45,8 %

Kilde: Lufthavnene

Hos Københavns Lufthavn erkender man udviklingen, selvom man ikke er meget for at drage for hastige konklusioner.

“Det er for tidligt at konkludere noget omkring en fortsat tilbagegange i transfertrafikken. Kigger man tilbage til starten af året er det korrekt, men efter sommerferien har vi set vækstrater,“ siger den fungerende pressechef, Rasmus Winther.

CPH befinder sig i en benhård konkurrence med andre lufthavne, og man kæmper for at udvikle trafikknudepunktet og dermed styrke transfertrafikken.

“Vi har tidligere på året sammenlagt indenrigs- og udenrigstrafikken for at styrke transferproduktet. Herudover arbejder vi målrettet med at få mere fødetrafik samt nedbringe kundernes omkostninger. Endelig er vi også opmærksom på at styrke transfertrafikken gennem vores ruteudviklingsarbejde,“ understreger Rasmus Winther.

Udviklingen af en lang række lavprisruter har også skabt en såkaldt “self-transfer“ andel. Det er de tilfælde, hvor passagererne eksempelvis flyver ind til CPH med et lavprisflyselskab og videre med et andet. Her er der ingen billet- og bagagesamarbejde mellem selskaberne, hvorfor passagererne bliver registreret som lokale rejsende.

“Vi ser en tendens til at flere laver ‘self-transfer’. Vores estimater viser, at det ligger på et sted mellem to og tre procent af de afgående passagerer og kan være en del af forklaringen på, at vores registrerede transferandel har været faldende,“ fastslår Rasmus Winther.

Foto: Morten Lund Madsen