Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen fra Dansk Metal. (Foto: Dansk Metal | PR)

Dansk Metal: SAS slået ind på fatal kurs

SAS har ifølge Dansk Metals opfattelse lavet virksomhedskonstruktioner, der strider mod den danske model. “Nu skal SAS kæmpe sammen med deres ansatte,” siger forbundssekretær Keld Bækkenlund Hansen.

SAS præsenterede tirsdag den meget omtalte FORWARD-plan, der fremover skal sikre årlige besparelser på 5,2 milliarder kroner. Her gjorde ledelsen meget ud af at understrege, at der var nødvendigt at samtlige ansatte og afdelinger leverer ind til planen, så det vil være muligt at sikre overlevelsen i det skandinaviske flyselskab.

Dansk Metal, der organiserer flymekanikerne, kabinepersonalet og piloterne i afdelingen Metal Luftfart, har tilsyneladende en anden opfattelse af, hvordan SAS-ledelsen skal redde selskabet. Det store fagforbund mener, at SAS ikke kæmper helt den samme kamp som de ansatte, hvis man skal tro forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen.

”SAS har udnyttet corona-pandemien til helt urimeligt at forringe vilkårene for deres ansatte. I stedet for at kæmpe mod deres egne ansatte, bør SAS kæmpe sammen med dem. Det er den eneste måde, virksomheden kan komme gennem krisen. De ansatte har historisk vist stor velvillighed til at hjælpe selskabet gennem kriser. Nu må SAS indgå i en konstruktiv dialog om fremtidens strategi sammen med de ansatte.”

Strider mod den danske model
Hos Dansk Metal er man utilfredse med, at SAS med etableringen af nye produktionsplatforme, der har overenskomst med Flyvebranchens Personale Union (FPU), har ageret i strid mod den danske arbejdsmarkedsmodel.

“Det gør ondt at se den fatale kurs, som SAS har slået ind på,” siger forbundssekretæren med henvisning til, at SAS er en vigtig virksomhed for Danmark med et omfattende rutenetværk, der forbinder landet med resten af verden.

Ifølge Dansk Metal har samtlige faggrupper i SAS tilbudt midlertidige besparelser under pandemien, som SAS har afvist. I stedet har SAS oprettet to nye bemandingsselskaber, henholdsvis SAS Connect (tidligere SAS Ireland, red.) og SAS Link.

“De rekrutterer på forringede løn- og arbejdsvilkår, og det er en omgåelse af de eksisterende aftaler og overenskomster med de ansatte,” fastslår Dansk Metal.

SAS afviser opgør med FPU-overenskomster
Kernen i den efterhånden lange strid mellem SAS og piloterne er da også etableringen af de nye bemandingsselskaber, der alene i 2022 kommer til at beskæftige 26 fly, der tidligere har været opereret af SAS Scandinavia.

Ifølge de danske piloter har der siden midten af november været forhandlinger med SAS-ledelsen om at finde de ønskede besparelser og effektivitetsforbedringer. Her har piloterne, ifølge eget udsagn, budt ind med omkring 25 procent, hvilket svarer til årlige besparelser på 450 millioner svenske kroner (315 millioner danske kroner) ved stigende flyaktivitet.

“Modkravet er et opgør med de underbydende overenskomster. Det har SAS afvist,” lyder det fra Dansk Metal. 

Dansk Metal gør samtidig opmærksom på, at SAS’ nuværende overenskomst med piloterne skal fornyes den 1. april 2022.  Her nævnes der, at “piloterne er omfattet af Dansk Metals konfliktunderstøttelse.” Der er således lagt op til en større armlægning, når SAS-ledelsen i de kommende uger skal forsøge at forhandle en ny overenskomst på plads med FORWARD som ramme.

 

Relaterede artikler:

SAS skal spare 5,2 milliarder kroner om året

SAS vil overføre 27 ruter til nye selskaber

På vej mod 850 FPU-medlemmer i SAS-uniform