Driftsunderskud på 2,3 mio. kr. i Aarhus Lufthavn

Året 2009 var et af de vanskeligste år for luftfarten, der har gennemlevet sin værste krise siden 2. verdenskrig. Det har sat sine spor hos Aarhus Lufthavn, der kommer ud med et driftsunderskud på 2,3 mio. kr. før renter og afskrivninger.

Finanskrisen og den internationale luftfartskrise rammer Aarhus Lufthavn, der er landets 4. største. En aktivitetsnedgang på op imod 10 % har udløst et driftsunderskud før renter og afskrivninger på 2,3 mio. kr.

Men samtidig foretager lufthavnen en massiv nedskrivning af aktiverne, idet lufthavnens ejerkreds i samråd med revisionsaktieselskabet RSM Plus har besluttet ekstraordinært at nedskrive aktivernes værdi med ikke mindre 20,8 mio. kr. Den ekstraordinære nedskrivning betyder, at lufthavnens driftsresultat for 2008 havner på et underskud på 26,5 mio. kr.

Lufthavnen begrunder den ekstraordinære nedskrivning med det aktuelle luftfartsmarked, hvor aktiverne ikke længere repræsenterer samme værdi som tidligere, da indtjeningsevnen er svækket. Dette er yderligere blevet forstærket af konkurrencetrykket fra andre jyske lufthavne (læs: Karup og Aalborg), der “drives på andre økonomiske betingelser“, som lufthavnens ledelse udtrykker det.

I forbindelse med lufthavnens ordinære generalforsamling blev der efter planen foretaget udskiftninger på 7 ud af 8 bestyrelsespladser. Ny formand for lufthavnen bliver socialdemokraten Ango Winther, der repræsenterer Århus Kommune, der er største aktionær i lufthavnen. Han afløser Margrethe Bogner på formandsposten.

Århus-borgmester Nicolai Wammen har tidligere luftet tanken om en udvidet bestyrelse med repræsentanter fra erhvervslivet. Dette er dog ikke kommet på plads til generalforsamlingen. “Udvidelsen af bestyrelsen er stadig aktuel, men processen er blevet forsinket. Vi afventer således, at ejerkredsen snarest kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det falder på plads,“ siger lufthavnsdirektør Ole Paaske til Boarding.dk.

Lufthavnen har god aktivitet i øjeblikket, da Ryanair netop har åbnet nye ruter til Oslo-Rygge og Málaga. Det ændrer dog ikke ved, at Aarhus Lufthavn i 1. kvartal havde en tilbagegang på18 % på udenrigstrafikken, der i perioden primært har væretdomineret af SUN-AIR.. “Noget tyder på, at Aarhus Lufthavn er blevet en ‘sommerlufthavn’. Men heldigvis varer sommeren 7 måneder hos luftfartsselskaberne,“ siger lufthavnsdirektøren med henvisning til længden af sommerfartplanen.

Lufthavnsdirektørenforventer et svagt positivt driftsresultat for 2010, men er dog lidt usikker på virkningen fra askekrisen. “Det ender nok med at koste lufthavnen op imod 1,5 mio. kr, og så kan det blive vanskeligt at holde os i et plus,“ slutter Ole Paaske.