Norwegian Boeing 787-9 Dreamliner i London Gatwick Airport. (Foto: Simon Wright | CC 2.0)

Ekstraordinære indtægter trak Norwegian i plus

Norwegian ud af andet kvartal med et driftsoverskud på 154 millioner norske kroner og et nettoresultat på 300 millioner norske kroner.

Norwegian har torsdag morgen offentliggjort resultatet for andet kvartal og dermed også halvårsrapporten. I modsætning til rapporten fra første kvartal, hvor Norwegian realiserede et driftsunderskud på 2,2, milliarder danske kroner, fosser pengene ikke længere så hurtigt ud af kassen, som det var tilfældet i årets første måneder, der traditionelt er de svageste.

Det er således i det stærke andet kvartal lykkedes at stoppe den voldsomme blødning, selvom regnskabet ikke ser så overbevisende ud, som det burde for et andet kvartal.

Omsætningen er steget med 32 procent til 10,3 milliarder norske kroner, og resultatet før renter, skatter og ekstraordinære poster (EBIT) blev et minus på 301,2 millioner norske kroner. Herefter har Norwegians finanstroldmænd hentet samlet 455 millioner kroner i ekstraordinære indtægter fra valutatermins- og brændstofkontrakter, justering af markedsværdien for swaps, justering af arbejdskapitalen i fremmed valuta samt ved salg af nogle anlægsaktiver. Dermed er det lykkedes at skabe et positivt driftsresultat på 153,6 millioner norske kroner.

Samlet kan Norwegian præsentere et nettoresultat på 300,3 millioner norske kroner for kvartalet.

“Det er glædeligt at kunne fremlægge et godt resultat med reducerede omkostninger på trods af en stærk vækst i dette kvartal. Fremover vil væksten aftage, og vi vil høste af det, vi har sået, hvilket vil gavne kunder, ansatte og aktionærer,” siger koncernchef i Norwegian Bjørn Kjos i en kommentar til regnskabet.

Ubalance mellem indtægter og udgifter
De norske finansanalytikere havde ventet et underskud på en halv milliard norske kroner, så Bjørn Kjos fortsætter med at overraske, selvom resultatet reelt er skabt via de ekstraordinære indtægter.

Norwegian fremhæver særligt, at enhedsomkostningerne er faldet med ni procent i kvartalet, men det nytter ikke meget, når enhedsindtægterne til gengæld er reduceret med 11 procent. Således er enhedsindtægterne i andet kvartal på 0,32 norske kroner per produceret sædekilometer, mens enhedsomkostningerne er på 0,41 kroner. Det regnestykke ser ikke positivt ud, og det er blot ved hjælp af de supplerende indtægter, at Norwegian kan skabe et rimeligt resultat.

De supplerende indtægter, der omfatter gebyrer og salg af mad og drikke, udgjorde 162 norske kroner per passagerer, hvilket dermed bidrog med samlet 1,6 milliarder norske kroner i kvartalet.

Onsdag lukkede Norwegian-aktien i kurs 238,90 på Oslo Børs, og år til dato var det en fremgang på 36,20 procent, så børsværdien ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet var på næsten 10,9 milliarder norske kroner.

 

Relaterede artikler:

Norwegian: Mange vil købe eller fusionere

Norwegian indfører skjult brændstoftillæg

Norwegian taber 20 millioner kroner om dagen

Norwegian-underskud i 2017 tredoblet

Millliardunderskud hos Norwegian