Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten.

Enhedslisten: CPH bør være under offentlig kontrol

DEBAT: Staten bør købe nogle af aktierne i Københavns Lufthavn tilbage, skriver Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested i et debatindlæg.

Af Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten (EL)

Da transportminister Ole Birk Olesen for godt en måned siden præsenterede sit udspil til en ny luftfartsstrategi, var det bemærkelsesværdigt, at det i stor udstrækning handler om fremtiden for Københavns Lufthavn. For selvom CPH er en meget vigtig brik, når man taler luftfart i Danmark, kunne jeg godt have tænkt mig nogle flere overvejelser f.eks. om SAS’ fremtid, ikke mindst i lyset af den sociale dumping, som liberaliseringen af luftfarten og de mange lavprisselskaber har ført med sig. Og som presser SAS og andre netværksselskaber i en unfair og usund konkurrence på løn- og arbejdsforhold.

Med sine mange forbindelser til provinslufthavnene og internationalt, med sine 29 mio. passagerer i 2016, med sine planer om at kunne klare 40 mio. passagerer årligt i fremtiden, med sine 23.000 arbejdspladser i dag på lufthavnens område og med udsigt til nye 16.000 jobs i takt med udvidelsen, har CPH på alle måder en kæmpemæssig betydning for landet som helhed, for hovedstaden i særdeleshed.

Et så stort og vigtigt infrastrukturanlæg skal efter Enhedslistens opfattelse være under offentlig kontrol. Ligesom havne, veje og jernbaner, el og vand. Også telefoni burde principielt være et offentligt foretagende. Med dens store betydning for, at samfundet hænger sammen, at folk kan flytte sig over større eller mindre afstande, at varer kan komme ud og ind af landet og flyttes rundt, at strømmen ikke svigter, at vi har vand til rådighed osv., er infrastrukturen alt for vigtig at overlade til private selskabers for godt befindende og snævre profithensyn.

Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem, hvad der er godt for samfundet og godt for et privat selskab.

Derfor var Enhedslisten imod, hver gang staten solgte ud af sine aktier i Københavns Lufthavne til – som det endte med – udenlandske kapitalfonde og pensionsselskaber, der fører store dele af overskuddet ud af landet. Ligesom vi var imod salget af TDC til udenlandske selskaber. Og ligesom vi er imod udbud af DSB’s togdrift.

Derfor synes vi også, at det ville være en god idé at købe nogle af aktierne tilbage, hvis de, som det forlyder, kommer til salg. Målet må være 100% statslig ejerskab (evt. med kommunalt medejerskab).

Med en 100% offentligt ejet CPH, bliver det en demokratisk beslutning, hvorvidt lufthavnen skal udvide eller ej (eller hvor meget). Ligesom det bliver samfundsinteresser, der vægter mest, når takststrukturen for benyttelse af lufthavnen skal fastlægges, hvilket jo direkte påvirker luftfartsselskabernes ”lyst” til at bruge lufthavnen. Og har enorm betydning for SAS’ aktiviteter, som det selskab, der først og fremmest benytter CPH som hub.

Med til ”samfundsinteresser” hører også den enorme påvirkning af klima og miljø – herunder støj i nærmiljøet, som luftfart og lufthavne medfører. Et aspekt, som overhovedet ikke berøres i regeringens luftfartsstrategi. Men som vi naturligvis skal forholde os – kritisk – til, når beslutningerne om CPH skal tages. Vi kan ikke bare blive ved at vende ryggen til klimaforandringerne. De indhenter os alligevel. Og her skal der også ske ændringer i luftfarten i form af mere miljøvenlige brændstoffer og mindre flyvning. Især det sidste får jo betydning for infrastrukturanlægget CPH.

 

Altinget har i kølvandet på den nye luftfartsstrategi benyttet anledningen til at spørge et hold af debattører: Hvordan skal fremtiden for Københavns Lufthavn se ud? Er der brug for en anden ejerskabsform, så staten har mere at skulle have sagt? Eller er en bedre regulering af markedet vejen frem?

CHECK-IN.dk har fået debattørernes tilladelse til også at bringe de respektive debatindlæg-

 

Relaterede artikler:

Norwegian: Vækst kræver konkurrencedygtige rammer i CPH