Rullevej i Frankfurt Lufthavn (Foto: Andreas Meinhardt | Fraport AG)

Europa-Parlamentet vælger slot-kompromis

I det kommende vintertrafikprogram strammes reglerne for hvor stor en del af de tildelte slots, som flyselskaberne skal benytte. Det er forstadiet til, at 80/20-reglen genindføres næste sommer.

Der er blevet taget endnu et skridt i retning af at normalisere forholdene for flytrafikken oven på COVID-19-pandemien, og denne gang drejer det sig om reglerne for brug af slots i lufthavne på tværs af Europa.

Sædvanligvis har 80/20-reglen været gældende, og i henhold til den skal flyselskaberne gøre brug af 80 procent de tildelte start- og landingstilladelser, ellers risikerer selskaberne at få dem frataget. I løbet af pandemien har denne regel dog været lempet, så der ikke skulle flyves med tomme fly.

I løbet af årets sommertrafikprogram har reglen været, at flyselskaberne har skulle anvende 64 procent af slotsene, men nu har medlemmerne af Europa-Parlamentet vedtaget, at dette krav strammes i vintertrafikprogrammet, der går i gang den 30. oktober i år.

Løsningen blev et kompromis
Der var flere interesser på spil, da slot-reglerne skulle fastsættes. Lufthavnenes internationale organisation, ACI World, har plæderet for, at 80/20-reglen atter skulle gælde allerede i slutningen af denne måned, mens flyselskabernes internationale brancheforening IATA hellere så, at niveauet blev fastsat til 70/30.

Europa-Parlamentet oplyser, at man endte med at vælge et kompromis mellem de to. I løbet af vinteren skal flyselskaberne rette sig efter en 75/25-regel, og når sommertrafikprogrammet for 2023 går i gang, er planen, at 80/20-reglen vil gælde igen.

Tager flere forbehold
Parlamentets medlemmer stemte i samme ombæring også for en række værktøjer, der kan benyttes til at afvige fra 75/25-reglen fremover. Medlemmerne indførte flere foranstaltninger, som betyder, at det bliver muligt ikke at bruge slots i det vedtagende omfang, hvis et eller flere kriterier er opfyldt.

Det kan eksempelvis være, at der igen opstår en epidemiologisk nødsituation, hvis en naturkatastrofe indtræffer eller der bliver udbredt politisk uro, som får indflydelse på flytrafikken.

Det blev desuden også bestemt, at Europa-Kommissionen igen kan sænke minimumskravet for slotudnyttelsen, hvis trafikniveauet falder til under 80 procent sammenlignet med tal fra 2019 to uger i træk som følge af enten COVID-19, en anden epidemiologisk situation eller som en direkte konsekvens af Ruslands krig mod Ukraine.

Disse regler vil i første omgang gælde indtil den 28. oktober 2023, oplyser Europa-Parlamentet.

Har set opmuntrende prognoser for vintertrafikken
De nye regler giver derudover mulighed for, at flytrafikken mellem EU og Ukraine kan genoprettes, når krigen er overstået. Konkret vil det eksempelvis betyde, at der vil være en periode på 16 uger før, at kravene til brugen af slots igen vil gælde, når det ukrainske luftrum genåbnes.

Den franske politiker og medlem af Europa-Parlamentet Dominique Riquet fortæller, at man kan forsvare at stramme reglerne igen, da det tyder på, at der fortsat vil være efterspørgsel på flyrejser i de kolde måneder.

”Europa-Parlamentet stemte i dag for en gradvist tilbagevende til standardreglerne for brug af slots i lufthavne, mens der fastholdes en vis fleksibilitet for et marked, som fortsat er usikkert på grund af den epidemiologisk situation samt aggressionerne fra det russiske militær. Alligevel var det nødvendigt at vende tilbage til en højere udnyttelsesgrad for at sikre, at luftfartsbranchen fungerer gnidningsløst, og det kan lade sig gøre, da vi har set opmuntrende trafikprognoser for den kommende vinter.”


Relaterede artikler:

IATA: For tidligt at vende tilbage til 80/20-reglen

Russiske flyselskaber mister slots i London-lufthavne

Wizz Air til EU: Lad 80/20-slotregel være