Fastlåst situation koster millioner for Aarhus Lufthavn

Uvisheden omkring Aarhus Lufthavns fremtid koster millioner. I 2015 blev underskuddet på 8,2 mio. kroner, og ejerne har tilført lufthavnen 25 mio. kroner i ny egenkapital.

Siden Aarhus Kommune i 2014 besluttede at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at etablere en ny lufthavn ved Thomasminde nær Aarhus, har Aarhus Lufthavn været hæmmet af, at det ikke har været muligt at kunne foretage langsigtede offensive tiltag. Det har kostet millioner for lufthavnen, fremgår det af den netop offentliggjorte årsrapport for 2015.

Aarhus Lufthavn kom ud af 2015 med et underskud på 8,2 mio. kroner mod et minus på 24,4 mio. året før, der dog var præget af markante nedskrivninger. Samlet har Aarhus Lufthavn siden 2012 akkumuleret underskud på i alt 57,1 mio. kroner, mens seneste år med overskud var i 2011, hvor bundlinjen var positiv med et resultat på 3,6 mio. kroner.

“Resultatet bærer præg af den fastlåste situation lufthavnen befinder sig i grundet uvisheden om lufthavnens fremtid,” hedder det i årsrapporten, der er underskrevet af borgmestrene fra ejerkommunerne samt bestyrelsesformanden, optiker Torben Boldsen.

Bestyrelsen beskriver i årsrapporten resultatet som bedre end forventet, men stadig utilfredsstillende.

Hovedtal i tkr 2015 2014 2013 2012 2011
Bruttofortjeneste 32.298 37.053 35.816 37.112 51.214
Resultat før finansielle poster -7.190 -23.137 -13.162 -8.497 3.923
Resultat af finansielle poster -1.059 -1.307 -1.408 -1.349 -352
Årets resultat -8.249 -24.444 -14.570 -9.846 3.572


Vækstforventninger i 2016

Fokus har i 2015 været på stimulere de indtægtsgivende aktiviteter samtidig med, at omkostningerne stadig reduceres, hvor det er muligt. Bruttofortjenesten har dog i 2015 været 4,8 mio. kroner lavere end i 2014, hvilket blandt andet skyldes faldende trafikindtægter.

Det er trafikken fra Ryanair, der mangler, idet det irske lavprisflyselskab blot har én rute tilbage til Aarhus Lufthavn mod tidligere seks ruter for få år siden. Det skyldes, at Ryanair har omlagt kapaciteten til fremover primært at betjene de store lufthavne i Europa. Herudover mistede Aarhus Lufthavn i 2015 omkring 14.000 charterpassagerer, da flere charterarrangører har valgt at koncentrere chartertrafikken fra Jylland på lufthavnene i Billund og Aalborg.

Aarhus Lufthavn har dog udsigt til fremgang i 2016 efter at have nået et bundniveau på 364.836 passagerer i 2015. En ny rute til Stockholm-Arlanda blev åbnet i slutningen af oktober sidste år, og den har allerede bidraget til en markant stigning i antallet af udenrigspassagerer.

“Der vil blive øget fokus på ruteudviklingen efter ansættelsen af en nøgleperson til den nyoprettede stilling som Head of Airline Relations, ligesom der ydermere forventes en afklaring i ejerskabet vedrørende lufthavnens fremtidige placering,” skriver bestyrelsen i årsrapporten.

Aarhus Lufthavn er ejet af fem kommuner i fællesskab med Aarhus Kommune som majoritetsaktionær. De øvrige kommuner er Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs.

Relaterede artikler:

Aarhus laver endnu en lufthavnsanalyse

Store krav til forundersøgelse af ny Aarhus-lufthavn

Dobbeltbetjening bekymrer ikke i Aarhus

Skæbnemøde om ny Aarhus-lufthavn

Nyt millionunderskud i Aarhus Lufthavn