Kabineansat på flyvning. (Foto: Federal Aviation Administration | Facebook.com | PR)

FBI efterforsker 17 nye sager med uregerlige passagerer

Luftfartsmyndighederne i USA har bedt FBI efterforske 17 sager om uregerlig adfærd. De drejer sig blandt andet om vold, trusler, seksuelle overgreb samt forsøg på at få adgang til cockpittet.

De senere år har uregerlige passagerer på flyvninger i USA været en udfordring, som man har forsøgt at komme til livs både ved et øget samarbejde mellem flyselskaber og myndigheder samt ved at øge konsekvenserne for de rejsende, der ikke opfører sig ordentligt.

I løbet af COVID-19-pandemien drejede en del af sagerne sig om passagerer, der nægtede at overholde de på daværende tidspunkt gældende restriktioner om eksempelvis at iføre sig mundbind, men der kan også være tale om decideret truende eller voldelig adfærd.

Derfor har Federal Aviation Administration (FAA), der er de civile luftfartsmyndigheder i landet, etableret et samarbejde med det amerikanske forbundspoliti FBI om efterforskning af de mest alvorlige hændelser med henblik på at få passagererne stillet for en domstol i de tilfælde, hvor der er tilstrækkeligt grundlag for dette.

Ville styre flyet
Siden slutningen af 2021 har FAA videresendt 250 sager om uregerlige flypassagerer til FBI, og ifølge luftfartsmyndighederne har man netop behandlet 17 nye sager, der betragtes som så alvorlige, at man også ønsker forbundspolitiets assistance i efterforskningen af disse.

Hændelserne har både fundet sted sidste år og i løbet af de første tre måneder af 2023. Sagerne omfatter blandt andet en passager, der i december sidste år blev voldelig over for sin kone samt flere tilfælde af vold over for de ansatte på flyvningerne.

Eksempelvis truede og slog en rejsende en af de kabineansatte, mens en anden nægtede at blive siddende, da han var overbevist om, at han skulle have adgang til cockpittet således, at han kunne styre flyet. En tredje forsøgte at åbne flydøren og at benytte et interimistisk fremstillet våben til et overfald på en af de ansatte.

Derudover ønsker FAA også, at forbundspolitiet efterforsker en hændelse, hvor en uregerlig passager i april sidste år angreb en kabineansat og en passager på flyvningen, inden personen udløste den oppustelige sliske, der kan benyttes ved evakueringer af flyet.

Krænkelser og overgreb
I tillæg til de voldelige overfald har der i perioden også været en række tilfælde, hvor de uregerlige passagerer har foretaget seksuelle krænkelser eller overgreb på enten flypersonalet eller medpassagererne.

FAA oplyser, at der i januar i år var et tilfælde, hvor en 17-årig blev befamlet på en flyvning og i samme måned blev en kvindelig passager udsat for et seksuelt overgreb. FBI skal også efterforske en sag, der fandt sted i april 2022. Her udsatte en uregerlig passager en kabineansat for et seksuelt overgreb.

”Hvis du ikke opfører dig ordentligt ombord på et fly, kan du lige så godt holde dig væk, fordi vi vil sørge for, at din adfærd får alvorlige konsekvenser. Vi har nultolerance, når det kommer til uregerlig opførsel,” udtaler Billy Nolen, der er fungerende administrator for FAA.


Relaterede artikler:

Uregerlige flypassagerer håndteres forskelligt

Uregerlige passagerer får lov at komme tilbage i flyene

1.000 uregerlige SAS-passagerer om året