Shoppingcentret i Københavns Lufthavn. Foto: Ernst Tobisch

Flyselskaber: Store kapacitetsproblemer i CPH

10 af de største flyselskaber i Københavns Lufthavn finder lufthavnen overfyldt og for styret af kommercielle interesser. Det viser papirer fra Trafikstyrelsen, som CHECK-IN.dk er kommet i besiddelse af.

Det står rigtig slemt til med pladsen i Københavns Lufthavn. Både i check-in området, i sikkerhedskontrollen, airside i terminalerne og i bagageudleveringen. Noget, der afstedkommer stor utilfredshed hos en lang række af de flyselskaber, som bruger lufthavnen.

Det fremgår af referatet fra et møde den 17. august mellem Trafikstyrelsen og 10 af de største flyselskaber i CPH, som tilsammen står for knap 70 procent af passagertrafikken i lufthavnen. De ti flyselskaber, som deltog i mødet var SAS, Norwegian, easyJet, Air France, British Airways, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines og Atlantic Airways. Med til mødet var også en repræsentant for sammenslutningen af udenlandske luftfartsselskaber i Danmark, Board of Airline Representatives in Denmark (BARD).

CHECK-IN.dk har fået aktindsigt i det otte sider lange referat fra mødet, som blev afholdt i forbindelse med styrelsens årlige evaluering af kapaciteten i Københavns Lufthavn. Referatet er én lang liste af mere eller mindre alvorlige kritikpunkter rettet mod Danmarks største lufthavn. Det gennemgående tema er, at lufthavnen er i alvorlig kapacitetsmangel.

Flow fungerer ikke
I check-in områderne i Terminal 2 og Terminal 3 peger flyselskaberne på, at der mangler check-in skranker. Det gælder især i den gamle Terminal 2. Flyselskaberne kan ikke forstå, at lufthavnen ikke kan være mere fleksibel med hensyn til tildeling af skranker. Alle selskaber får seks skranker for hver 225 passagerer. Uanset selskabernes mix af selvbetjeningspassagerer og passagerer, der rent faktisk har brug for at blive checket ind ved en skranke.

Flyselskaberne nævner i referatet lufthavnene i München, Singapore, Oslo, London Heathrow og Billund, som eksempler på lufthavne, hvor tildelingen af skranker er mere fleksibel.

Og så bør lufthavnen være i stand til at håndtere first class-passagerer – hvis ikke den vil anses for at være en lavprislufthavn. Desuden finder flyselskaberne, at flowet af passagerer gennem Terminal 3 ikke fungerer godt. Det skyldes ifølge flyselskaberne mix’et af ankommende og afrejsende passagerer i terminalen.

Nåede ikke flyet
I forhold til den udskældte sikkerhedskontrol, så mener flyselskaberne ikke, at den igangværende udbygning af sikkerhedskontrollen med fire nye spor og i alt 1.800 kvadratmeter er nok set i lyset af den store passagervækst i lufthavnen.

Flyselskaberne peger desuden på, at de på daglig basis henover sommeren har oplevet, at passagerer er blevet forsinket i sikkerhedskontrollen og ikke har nået deres fly. I juli havde SAS mere end 50 afgange, der blev forsinket på grund af passagerer, der blev forsinket i sikkerhedskontrollen. Det på trods af at selskabet lod mange passagerer i kø til den almindelige sikkerhedskontrol benytte SAS Fast Track-sikkerhedskontrollen.

Flere flyselskaber efterlyste på mødet et screeningsystem før sikkerhedskontrollen, sådan som man har det i blandt andet Billund og Prags lufthavne.

Meget kommercielt tænkende
Inde i selve terminalerne airside oplever flyselskaberne, at lufthavnen gør hvad den kan for at få passagererne til at bevæge sig langsommere igennem. De peger blandt andet på, at lufthavnen er meget kommercielt tænkende og lader skiltene til Finger A og Finger B pege i hver sin retning for at lede passagererne gennem butiksområderne før de bliver ledt ud til gates’ene. Det gør ofte, at passagererne ikke kommer ud til flyene i god nok tid.

Københavns Lufthavns terminaler er ifølge flyselskaberne overfyldte. Det skyldes ikke mindst at ankommende og afrejsende passagerer benytter de samme arealer. Lufthavnen har igangsat en stor udvidelse af butiks- og gangarealet mellem Finger A og Finger B, som skal stå klar om to år. Det er dog ifølge flyselskaberne ikke nok.

Flyselskaberne understregede dog også overfor Trafikstyrelsen, at terminalområderne airside på nuværende tidspunkt ikke bør være en prioritet i styrelsens arbejde. Andre områder i lufthavnen er mere vitale at få styrelsen til at se på.

Vente 30 minutter
Et af de områder, som Trafikstyrelsen ifølge flyselskaberne gerne må se nøjere på i deres evaluering af kapaciteten, er bagageudleveringen. Her oplever flyselskaberne, at lufthavnen nogle gange sender bagage fra 4-6 forskellige fly ud på det samme bånd i ankomsthallen – og bagage fra kun to fly på nabobåndet.

Passagernes tilfredshed med det flyselskab, som de har rejst med, hænger meget sammen med hvor længe de skal vente på deres bagage. Derfor er det ifølge flyselskaberne uheldigt, at passagerer nogle gange skal vente 30 minutter for at få deres bagage i CPH. De peger på, at det i Singapores Changi-lufthavn i gennemsnit kun tager 10 minutter at få sin kuffert.

Endelig så kunne flyselskaberne godt tænke sig, at kommunikationen til de ankommende passagerer, som venter på deres bagage, blev forbedret. Eksempelvis dur det ikke, at oplysningerne om hvilket bånd bagagen fra et specifikt fly ankommer på, forsvinder fra informationstavlerne i ankomsthallen efter 30 minutter – når nu der går mere end 30 minutter inden bagagen faktisk kommer på båndet.

Lytter til ønsker og behov
I Københavns Lufthavn tager man ifølge pressechef Kasper Hyllested flyselskabernes input med i overvejelserne i forbindelse med de udbygningsprojekter, som lufthavnen har igangsat eller planlægger at igangsætte.

”I disse år udbygger vi kapaciteten i lufthavnen markant fra 25 til 40 millioner passagerer, og her lytter vi aktivt til ønsker og behov fra vores vigtigste kunder. Samtidig satser vi meget på at udvikle vores eksisterende kapacitet med øget brug af automatisering. Eksempelvis kan en self-service bagdrop-pult håndtere langt mere end en traditionel check-in-pult. På den måde får vi også mere kapacitet – til gavn for passagerer og fly- og handlingsselskaberne,” pointerer Kasper Hyllested.

Ikke altid lige nemt
I Trafikstyrelsen vil man nu tage inputtene fra flyselskaberne med i det videre arbejde med tilsynet af Københavns Lufthavn og den årlige evaluering af lufthavnens kapacitet.

“Vi vil forsøge efter bedste evne at følge op overfor lufthavnen på de ting, som flyselskaberne påpeger,” forklarer kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen, Jan Albrecht, til CHECK-IN.dk.

Styrelsens tilsynsarbejde er dog ikke altid lige nemt.

“Der er grænser for hvad vi som offentlig myndighed kan stille op overfor en privat virksomhed som Københavns Lufthavn, men vi forsøger at se hvor langt loven kan strække og hvordan vi kan bruge EU-reglerne til at få gjort noget,” siger Jan Albrecht.

 

 

Relaterede artikler:

CPH udvider bagageudlevering

CPH gør klar til terminaludvidelse

CPH udvider sikkerhedskontrol markant

CPH tjente 2.670 kroner hvert minut

Lufthavns-shopping skal finansiere A380 i CPH