Fyret flyvelæge er blevet politianmeldt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag politianmeldt den nu fyrede styrelseslæge og indehaver af Doctors.dk. Ministeren nedsætter task force, der skal til bunds i sagen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) blev i slutningen af februar gjort opmærksom på uregelmæssigheder i den flyvemedicinske klinik, Doctors.dk, der er ejet af en flyvelæge i styrelsen.

De interne undersøgelser førte til, at den pågældende styrelseslæge fik varsel om afskedigelse den 20. marts og som blev endeligt effektueret den 5. april. Ifølge styrelsen har læger tilknyttet Doctors.dk gennemført helbredsundersøgelser af piloter og flyveledere uden at have den nødvendige godkendelse.

Herunder er der mistanke om, at klinikken har anvendt lægestempler på “uretmæssig vis” samt bevidst har forsøgt at vildlede ansatte i styrelsen.

Alt dette har betydet, at TBST i dag har anmeldt den fyrede styrelseslæge til politiet for at at få afdækket, om det er muligt at gøre et strafferetsligt ansvar gældende.

Svækket tillid til styrelsen
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er i dag gået ind i sagen, som han mener har svækket offentlighedens tillid til styrelsen, og ministeren bebuder, at der nu skal ryddes op. Det sker blandt andet på baggrund af, at den fyrede styrelseslæge var chef for de øvrige læger hos styrelsen, der skulle godkende helbredsundersøgelser foretaget i styrelseslægens egen private flyvemedicinske klinik.

Ministeren har blandt andet nedsat en task force fra departement, der sammen med Kammeradvokaten skal undersøge sagen til bunds og vurdere, om yderlige forhold og personer skal inkluderes i politianmeldelsen.

“Det er dybt alvorligt, at der er mistanke om, at en ansat har misbrugt sit embede som styrelseslæge. Det har svækket tilliden til styrelsen som offentlig myndighed. Jeg er klar til at tage de nødvendige skridt, som skal sikre, at vi får ryddet op på området. Derfor ser jeg frem til at komme til bunds i sagen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der nu afventer resultatet af task forcens undersøgelser.”

 

Relaterede artikler:

Nødvendigt at anvende udenlandske flyvelæger

2.000 piloter og flyveledere skal have nye helbredsbeviser

Skærpede medicinske krav til piloter