Skærpede medicinske krav til piloter

Piloter skal fremover screenes for narkomisbrug og psykiske lidelser i familien, lyder forslaget fra EASA på baggrund af Germanwings-ulykken sidste år.

De europæiske luftfartssikkerhedsmyndigheder, European Aviation Safety Agency, har udarbejdet en række forslag til opdatering af reglerne for piloternes helbredsmæssige habitus

Forslagene er nu blevet sendt videre til EU-Kommissionen som led i arbejdet med at stramme kontrollen med piloters helbred efter Germanwings-ulykken i marts sidste år, hvor en ung styrmand låste sig selv inde i cockpittet på et Airbus A320-fly og fik flyet med 150 mennesker ombord til at styrte ned i De Franske Alper. Det viste sig hurtigt efter ulykken, at styrmanden tidligere havde haft en depression og var i behandling for selvmordstanker.

Forhindre bedrageri
EASA foreslår, at den indledende og tilbagevendende helbredsundersøgelse af piloter skal styrkes ved at inkludere narkotika- og alkoholscreening, en omfattende mental sundhedsvurdering samt forbedret lægelig opfølgning i tilfælde af at piloten har en familiehistorie med psykiatriske lidelser.

Desuden skal kvaliteten af de flyvemedicinske undersøgelser øges ved at forbedre uddannelse, tilsyn og evaluering af flyvelæger. Og endelig så vil EASA forhindre forsøg på bedrageri ved at kræve, at alle flyvemedicinske centre indberetter alle ufuldstændige lægelige vurderinger til den kompetente nationale myndighed.

Grundlag for et lovforslag
Forslagene fra EASA har været i høring hos en lang række parter i luftfartsbranchen, der har kommenteret på de sikkerhedsanbefalinger, som den særlige task force, som EASA nedsatte efter Germanwings-ulykken, løbende er kommet med, samt de anbefalinger, som den franske havarikommission er kommet med de seneste knap halvandet år.

Forslagene fra EASA vil danne grundlag for et lovforslag, som Europa-Kommissionen forventes at fremsætte i slutningen af 2016 sammen med en række andre lovforslag indenfor flysikkerhed.

Medicinsk turisme
For knap et år siden foreslog EASA etableringen af en fælleseuropæisk database med lægeoplysninger fra tusindvis af piloter i europæiske flyselskaber. Databasen skal gøre det svære for piloter at lave såkaldt ”medicinsk turisme”, hvor de skifter mellem læger på tværs af landegrænser for at få den nødvendige lægegodkendelse til at opretholde sit flyvercertifikat. Og hvor det er svært for myndighederne i ét land at finde ud af om en pilot fra et andet land rent faktisk ikke må flyve for sin læge.

I dag kan piloter få et lægecheck i et hvert EU-land, hvis bare lægen er certificeret af EASA.

De enkelte EU-lande har vidt forskellige regler for datasikkerhed og registrering af personfølsomme oplysninger. I Storbritannien er læger allerede i dag forpligtiget til at give myndighederne besked, hvis samfundet kan komme i fare som følge af en lidelse hos en patient. Omvendt mener EU-Kommissionen at man i Tyskland lægger for stor vægt på at beskytte den enkeltes privatliv og tager for lidt hensyn til samfundets bedste.

 

Relaterede artikler:

Seks anbefalinger efter Germanwings-styrt

EASA vil revurdere to persons-anbefaling

EU vil registrere piloters lægejournaler

Germanwings-fly styrtet ned over Alperne