Hotel påvirker CPH’s omsætning

Københavns Lufthavn tjener flere penge på flyaktiviteter og shopping. Til gengæld falder omsætningen på det nærliggende Hilton hotel, som også er under lufthavnens vinger.

Virksomheden Københavns Lufthavne A/S beskæftiger sig med meget mere end driften af de to lufthavne i Kastrup på Amager og i Tune syd for Roskilde. Den mest iøjnefaldende sidebeskæftigelse er naturligvis den stribe af butikker, som ligger mellem sikkerhedskontrollen og gates’ene i Københavns Lufthavn.

Men lufthavnen ejer også det fem-stjernede Hilton Hotel, som ligger skråt over for lufthavnens Terminal 3. Og mens omsætningen er stigende i terminalerne, så er omsætningen og resultatet nedadgående på den anden side af vejen på det fem-stjernede hotel.

Det fremgår af lufthavnens regnskab for første halvår 2012. Således faldt omsætningen på Hilton med 4,7 procent.

Nedgang i konferencer
Hilton har huset mange af de ministre og udenlandske delegationer, som har besøgt København til møder i forbindelse med Danmarks rolle som formand for EU i årets første seks måneder, som netop er den periode regnskabet dækker. Men det har ikke været nok til at opveje nedgangen i konferenceaktiviteterne på hotellet. Det er sammen med udgifterne til renovering af det 11 år gamle hotel de primære årsager til, at hotellet bliver lufthavnens sorte får i det forgangne halvår.

Men hvad man taber på karrusellerne, tjener man som bekendt på gyngerne. Derfor kan lufthavnen da også glæde sig over, at omsætningen fra shoppingcentret steg med 13 procent, mens indtægterne fra lufthavnens store parkeringsanlæg steg med fire procent.

Hoteldriften, shoppingaktiviteterne og parkeringenudgør hovedparten af lufthavnens aktiviteter, som ikke er direkte relateret til luftfart.Omsætningen for de aktiviteter steg samlet set med 5,4 procent.

Omsætningen fra de aktiviteter, der havde direkte relation til luftfarten, steg med 6,1 procent.

Set under ét steg Københavns Lufthavne’s omsætning med 6,1 procent til 1.683,2 mio. kr. Resultat før skat steg til 533,9 mio. kr. fra 436,9 mio.kroner i samme periode sidste år. Anlægsinvesteringer udgjorde 403,6 mio. i de første seks måneder af 2012 mod 333 mio. kroner sidste år.