Branchedirektør Michael Svane fra DI Transport. (Arkvifoto)

Hvor er luftfarten på vej hen?

NYTÅRSKOMMENTAR: Klima, passagerrettigheder og pilotuddannelse er nogle af de temaer, der vil præge dansk luftfart i 2019 og de kommende år frem, mener branchedirektør Michael Svane.

Af Michael Svane, branchedirektør DI Transport, Brancheforeningen Dansk Luftfart

Vi lever i en dynamisk verden. Det kræver tilpasning og handling fra den politiske verden, men også branchen selv. Jeg ser tre udfordringer for erhvervet det kommende år, og for den sags skyld endnu længere frem. Det er klima, passagerrettigheder og pilotuddannelse.

For det første står det helt klart, at luftfarten har en klimamæssig udfordring, der skal løses. Klimaet skal tages alvorlig. Vi skal finde kloge løsninger, da luftfarten spiller en helt afgørende rolle for dansk økonomi. Adgangen til eksportmarkederne er helt afgørende for et eksportorienteret samfund som det danske, og dermed også for den danske velfærdsmodel. Det må vi ikke sætte over styr. Vejen frem er et stærkt partnerskab mellem erhverv og lovgivere. Som branche vil vi tidligt i 2019 komme med konkrete forslag til, hvordan vi parallelt med de internationale løsninger også selv kan bidrage aktivt til løsninger. Men vi kan ikke løse det alene, så herfra skal der lyde en stærk opfordring til et gensidigt forpligtende partnerskab.  Det er en bunden opgave, som vi er rede til at tage på os i dansk luftfart.

For det andet er det reglerne om passagerrettigheder. Formålet i 2004 var at sætte en bremse i overbookninger og såkaldt kommercielle aflysninger. Det er dog glemt i dag, at forordningen hviler på tre ligeværdige hensyn – forbrugerbeskyttelse, luftfartssikkerhed og erhvervets vilkår. Balancen mellem de tre hensyn er ikke længere til stede. Vi har brug for, at revisionen af forordningen, der er gået i stå på grund af uenighed om Gibraltar, fuldføres. Vi skal have regler på dette område. Men reglerne skal være præcise og proportionale. Jeg håber, at ministeren tager ønsket med til kommende EU-møder. Det er også mit håb at finde en løsning, hvor erhvervet i samarbejde med Forbrugerrådet kan etablere en enstrenget klageadgang og sagkyndig behandling af sagerne.

For det tredje er det på tide, at vi opnår en politisk erkendelse af, at en så central og samfundsvital uddannelse som pilotuddannelsen ikke længere skal være kendetegnet af unge mennesker, der må stifte gæld på op imod en million kroner for at gennemføre uddannelsen som erhvervspilot. Som stort set den eneste uddannelse i det danske uddannelsessystem bidrager staten ikke til selve uddannelsens finansiering. Det er ikke godt nok. Brancheforeningen Dansk Luftfart fremlagde i efteråret en grundig analyse og en række forslag til hvordan denne udfordring kan løses. Vi ser frem til at den bliver både læst og brugt aktivt frem mod finanslovsforhandlingerne for 2020.  

Min fornemmelse er, at der er politisk lydhørhed for at tage fat på disse emner, selv om de på mange måder er svære. Men vi ser frem til et solidt og løsningsorienteret partnerskab om alle tre emner.

Godt nytår! 

 

Denne nytårskommentar er den første i en serie, som CHECK-IN.dk bringer i jule- og nytårsperioden.