Icelandair Boeing 757-300 (Foto: 123rf.com/profile_johann68 Stock Photo)

Icelandair i forhandlinger med kreditorer

Icelandairs økonomiske situation strammer til. Selskabet risikerer at misligholde sine gældsforpligtelser og har derfor indledt forhandlinger med obligationsejere.

Icelandair har i flere omgange i løbet at året måttet nedjustere forventningerne til årets resultat, og i august resulterede selskabets nedadgående spiral i, at den administrerende direktør Björgólfur Jóhannsson måtte forlade sin post.

Nu meddeler Icelandair i en børsmeddelelse, at man har indledt forhandlinger med obligationsejere, fordi selskabet kan risikere at misligholde sine gældsforpligtelser ved at bryde nogle af ​​lånebetingelserne.

Større nedjustering i august
Selskabet har på baggrund af den seneste nedjustering 27. august indledt forhandlinger med obligationsejere, der repræsenterer mere end 50 procent af selskabets såkaldte senior unsecured obligationslån på 190 millioner dollar.

I børsmeddelelsen 27. august blev forventningerne til overskuddet før renter og afskrivninger (EBITDA) nedjusteret til i størrelsesordenen 80-100 millioner dollar. Det svarer til en halvering af overskuddet i forhold til selskabets forventninger efter første kvartal.

”I lyset af det reviderede EBITDA forecast, overvejer selskabet en række muligheder, herunder at bede om en midlertidig undtagelse fra lånevilkår, ændre vilkår for obligationerne eller en delvis tilbagebetaling af obligationen eller andre finansielle forpligtelser,” skriver Icelandair i en meddelelse onsdag den 3. oktober 2018.

Samtidig påpeger selskabet, at det havde 237 millioner dollar i kontante reserver i slutningen af ​​juni, mens egenkapitalen var på 530 millioner dollar.

Øget konkurrence og interne problemer
Icelandair er i løbet af 2018 blevet stadigt mere presset af den stigende konkurrence på ruterne mellem Europa og Nordamerika, som er selskabets kerneforretning.

Icelandair udfordres blandt andet af lavprisselskaber som islandske WOWair og Norwegian, der alle har travlt med at åbne nye ruter fra Europa til Nordamerika. Også dansk-lettiske Primera Air, som gik konkurs i denne uge, har åbnet nye ruter over Nordatlanten.

Icelandair har endvidere haft problemer med sine flyveplaner på grund af forsinket idriftsættelse af nye fly samt ugunstige vejrforhold i Island.

Som endnu en årsag til problemerne har Icelandair selv peget på, at de strukturelle ændringer i selskabets salgs- og marketingafdeling, som blev foretaget i sommeren 2017, ikke blev gennemført tilstrækkeligt godt.

Relaterede artikler:

Icelandairs topchef fratræder efter dårlige resultater

Icelandair frasælger aktiver

Icelandair i modvind i første kvartal