Indenrigskabalen på vej til at gå op

SAS forventes fra den 13. august at øge frekvenserne på Aarhus og Aalborg, mens selskabet via et samarbejde med en anden operatør vil flyve på Karup og Billund. Samtidig indgår SAS fra slutningen af juni billetaftale med DAT på ruterne til Bornholm og Sønderborg.

Siden Cimber Sterling-konkursen den 3. maj har spillet om de danske indenrigsflyruter været ganske åben.

Men nu er kabalen tilsyneladende ved at gå op med SAS som en central aktør. De danske indenrigsflypassagerer må dog vente et par måneder, før der er fuld dækning på alle indenrigsruter.

Egen strategi
Således skulle det være ganske vist, at SAS med virkning fra den 13. august vil lukke hullerne på de danske indenrigsruter og dermed sikre, at der fødes passagerer ind til det vigtige trafikknudepunkt i Københavns Lufthavn. Planen skulle være klar til at blive offentliggjort indenfor den næste uges tid.

“Vi har forsøgt at afsøge markedet for potentielle nye partnere. Vi har efterfølgende taget action på en egen strategi,“ fortæller Simon Pauck Hansen, der er Vice President Partners i SAS.

En egen strategi betyder, at den udvidede beflyvning af de danske indenrigsruter skal ske i samarbejde med en operatør, der flyver for SAS. Her vil det bedste bud være Cimber A/S, som allerede flyver for SAS på regionale ruter fra København. Men Danish Air Transport og svenske Golden Airkunne være en mulighed. Såvel Cimber A/S som Danish Air Transport bekræfter overfor CHECK-IN.dk, at man har afgivet tilbud til SAS.

Karup og Billund i kikkerten
Simon Pauck Hansen oplyser, at Karup og Billund er de vigtigste ruter for SAS på dansk indenrigs, udover naturligvis ruterne til Aalborg og Aarhus, som SAS i forvejen selv betjener. Han forventer, at de nye indenrigsaktiviteter først igangsættes efter sommerferien.

“Vi har arbejdet på, hvordan trafikoplægget skal se ud efter sommerferien. Efterspørgslen falder kraftigt hen over sommeren, og det vil ikke gavne markedet at forsøge opstart af nye frekvenser eller ruter før sommerferien,“ siger Simon Pauck Hansen, der peger på den 13. august som realistisk opstartsdato for nye frekvenser og ruter.

Det bliver angiveligt tre ATR72-fly, derskalindlejesfor at at lukke hullerne effektivt. Der skal formentlig disponeres et fly på hver af ruterne til Billund, Karup og Aarhus. Herved kan der samtidig frigøres ledig jetkapacitet på Aarhus-ruten, som SAS således vil kunne indsætte på ruten til Aalborg.

“Der er brug for yderligere forstærkning rent frekvensmæssigt, isærpå ruten til Aarhus,“ bekræfter Simon Pauck Hansen. Her er der i øjeblikket seks daglige rotationer, og SAS forventer at kunne tilbyde otte rotationer fra 13. august ved at indgå en aftale med en operatør, der skal flyvemed turboprop-flypå ruten.

Samtidig vil SAS formentlig flytte et af de to MD81-fly, der i øjeblikkethar natstop i Aarhus Lufthavn til Karup Lufthavn, således at der kan komme en bedre betjening af den storekundemasse i morgentrafikken ind til Københavns Lufthavn fra den midtjyske lufthavn.

Aftale påplads med DAT
Udover beslutningen om at vælge en “egen strategi“ på defire vigtigste indenrigsføderuter, har SAS også taget et stort skridt til at dæmme op for konkurrencefra Flybe.

SAS har netop indgået en såkaldt ‘interline-aftale’ med Danish Air Transport (DAT) på ruternefra København til Bornholm og Sønderborg, således at der etableres et billetsamarbejde for passagerer, der skal skifte fly i København. Denne aftale træder i kraft i slutningen af juni, bekræfter SAS.

Det betyder samtidig, at SAS afviser at samarbejde med Flybe, der også er interesseret iat flyve på de danske indenrigsruter.

“Nu har vi udviklet ‘interlining’ med DAT, og det er en prioritet for os at få det samarbejde til at fungere på bedst mulige måde. DAT skal tilsikre, at der er frekvens nok på ruterne til at få passagererne ind og ud af Københavns Lufthavn. Har vi det på plads, er det mindre interessant at samarbejde med andre operatører,“ siger Simon Pauck Hansen.

Tilstrækkelig frekvens dækker i denne sammenhæng over fire daglige rundture for at der kan være optimal dækning. “Men der skal naturligvis være tilstrækkelig efterspørgsel og opbakning fra regionen,“ understreger SAS-partnerchefen.

Flybe klar til Billund og Bornholm
Den eneste ‘dark horse’ tilbage i indenrigskabalen er Flybe. Det britisk-finske flyselskab har søgt om start- og landingstilladelser i Københavns Lufthavn fra den 20. august på ruterne til Billund og Bornholm.

Bornholm-ruten er attraktiv for Flybe, idet 95 procent af passagererne kun rejser frem og tilbage mellem øen og hovedstaden,således at derikke er behov for interline-aftale med SAS.

Ruten til Billund er formentlig planlagt ud fra en antagelse om, at man kan absorbere de rene indenrigsrejsende på ruten, hvilket dog kun svarer til omkring 40 procent. Men da Flybe samtidig har søgt om slots til regionale udenrigsruter fra Billund til henholdsvis Oslo og Stockholm-Bromma, handler det også om, at få fly positioneret mellem København og Billund.

Tilbage ertil sidstat vurdere, hvorvidt Norwegian vil forsætte operationen på København-Karup med indlejede fly fra Jet Time, eller om selskabet gør alvor af at indsætte de store Boeing 737-800 fly på ruten. Siden den 6. maj har Norwegian opereret fire daglige rotationer på Karup-ruten med 148-sæders Boeing-fly fra Jet Time, men i det meste af juli måned er der foreløbigt reduceret til to daglige rotationer.

Med SAS tilbage på Karup-rutenbetjenti samarbejde meden ekstern operatør, kan det blive vanskeligt for Norwegian at klare sig i konkurrencen, da indenrigstrafik i væsentlig grad handler om frekvenser i højere grad end udbudt kapacitet.