KLM-fly i Amsterdam Schiphol Airport. (Foto: Maarten Visser | CC 2.0)

KLM vil drøfte Schiphol-reduktion med regeringen

Den hollandske regering har lagt op til en permanent reduktion af kapaciteten i Schiphol, men KLM ønsker at drøfte beslutningen nærmere, da flyselskabet mener at have et alternativ.

I løbet af sommeren og sensommeren har det ad flere omgange været nødvendigt at reducere kapaciteten fra Amsterdam-Schiphol på grund af, at mange rejsende og ikke nok medarbejdere gjorde det svært at foretage en rettidig afvikling af den flytrafik, der var planlagt.

Alligevel kom det som lidt af et chok for KLM, da den hollandske regering midt på sommeren meldte ud, at man fra vintertrafikprogrammet 2023/24 sænker antallet af årlige operationer med 11 procent således, at der vil blive foretaget i alt 440.000 operationer fra storlufthavnen.

Før COVID-19-pandemien i 2019 var der 496.828 operationer fra lufthavnen, som er den primære hub for KLM. Årsagen til, at der nu skæres permanent ned er, at støjen for de lokale beboere samt lufthavnens klimaaftryk skal mindskes.

Flådefornyelser er bedre alternativ
Den langsigtede strategi for lufthavnen har tidligere været, at der skulle foretages 540.000 årlige operationer, og det har KLM tilrettelagt selskabets flådestrategi efter. Derfor har flyselskabet også besluttet, at man vil forsøge at få regeringen til at omstøde beslutningen.

En sådan reduktion kan nemlig betyde, at KLM må droppe en del af de føderuter fra eksempelvis Skandinavien, som indgår i trafikprogrammet i dag. I stedet vil selskabet være nødt til at flyve med større fly og færre frekvenser for at udnytte de tilgængelige slots optimalt.

KLM oplyser derfor nu, at selvom flyselskabet er enig med regeringen i, at der i højere grad skal tages hensyn til miljøet og de lokale borgere, så mener man ikke, at permanente trafikreduktioner er måden at gøre det på.

Det skyldes blandt andet, at det vil begrænse indtjeningsmulighederne for de flyselskaber, der ønsker at investere i blive mere bæredygtige, lyder det. Derimod fremhæver KLM, at flådefornyelser er et bedre alternativ til en mindskning af kapaciteten, da nyere fly vil betyde færre støjgener og udledninger.

Vil drøfte beregninger med politikerne
Marjan Rintel, der er koncernchef hos KLM, ønsker derfor at indgå i drøftelser med den hollandske regering, hvor hun får mulighed for at sætte ord på, hvordan flådefornyelser kan være en bedre løsning for Schiphol, miljøet, lokalområdet omkring lufthavnen samt passagererne.

”Jeg deler regeringens ambition om at finde frem til en balance mellem lufthavnens, de lokale beboeres og miljøets interesser, men i tillæg hertil ønsker jeg, at der også bliver taget hensyn til flypassagerernes interesser.”

”Regeringens nuværende løsning er at opnå denne balance ved at mindske kapaciteten i Schiphol, men beregninger viser, at flådefornyelser er mere effektive i forhold til at mindske støj og CO2-udledninger. Det tyder på, at den tilgang er den bedre løsning, og dét vil jeg gerne drøfte med regeringen udelukkende på baggrund af fakta og tal,” slår koncernchefen fast.


Relaterede artikler:

Kapaciteten i Schiphol skal sænkes med 11 procent

Få reduktioner på danske KLM-ruter

Nye kapacitetsudfordringer hos KLM i Amsterdam