Passager med mundbind i lufthavn. (Foto: Irina Velichkina - istockphoto.com | 1203177101)

Luftfarten kritisk over for nye EU-retningslinjer

IATA, ACI Europa og A4E udtrykker sammen utilfredshed med EU’s nye retningslinjer for rejsevejledninger. De tre organisationer ønsker i stedet et fælles system for test af passagerer før afrejse.

De tre store organisationer inden for luftfart i Europa – ACI Europe, A4E og IATA – er ikke tilfredse med de fælles retningslinjer for rejser inden for EU under coronapandemien, som EU’s europa- og udenrigsministre blev enige om på et møde tirsdag.

De fælles retningslinjer skal gøre det nemmere for borgere og virksomheder at gennemskue, hvor de kan – og ikke kan – rejse i EU under pandemien. Der er dog tale om en EU-henstilling, hvilket betyder, at landene ikke forpligtet til at følge de nye retningslinjer.

De nye retningslinjer leverer ifølge de tre luftfartsorganisationer ”langt fra det, de skulle levere: tilskynde til en genstart af rejser gennem effektiv koordinering og forholdsmæssige, forudsigelige og ikke-diskriminerende foranstaltninger,” hedder det i en fælles pressemeddelelse fra IATA, ACI Europe og A4E.

Grønne, gule eller røde regioner
Ifølge de nye retningslinjer skal EU-landenes rejsevejledninger ensartes på baggrund af data, som behandles af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

EU-landene skal hver uge sende tre slags data til ECDC. Antallet af smittede per 100.000, antal test udført per 100.000 og en procentsats for smittede ud af dem, der bliver testet. På den baggrund vil EU-Kommissionen løbende opdatere et EU-kort, hvor regioner farves grønne, gule eller røde afhængigt af smitteniveauet.

EU’s nye “trafiklys”-system for rejsevejledninger under coronapandemien. Kilde: Folketingets EU-oplysning

Tests frem for karantæne
De tre luftfartsorganisationer har gennem længere tid presset på for at få EU til at etablere et fælles system, hvor flypassagerer testes for Covid-19 før afrejse frem for den nuværende situation, hvor lande indfører krav om karantæner for passagerer, der rejser fra højrisikoområder.

De nye retningslinjer omfatter ikke et sådant testsystem og det betyder ifølge luftfartsorganisationerne, at grænserne fortsat forbliver lukkede. Derimod ville et system med Covid-19-tests tackle risikoen for import af tilfælde fra højrisikoområder til lavrisikoområder langt mere effektivt end karantænekrav, mener de.

”Den nuværende manglende koordinering mellem medlemsstaterne har standset den begyndende genopretning af rejser og turisme og dermed bragt millioner af job i tilknytning til sektoren i fare,” siger de tre organisationer samstemmende.

Dansk Luftfart: Fornuftig og klog beslutning
Herhjemme ser direktør Michael Svane fra brancheorganisationen Dansk Luftfart under DI de nye retningslinjer som et skridt i den rigtige retning.

”Det er meget fornuftigt og klogt med fælles retningslinjer i EU, så medlemslandene håndterer udfordringer med smittetryk, indrejserestriktioner osv. ens. Det gør det nemmere og mere sikkert at rejse i EU, hvilket vil gavne både erhvervsrejsende og turister,” siger Michael Svane ifølge DI Business.

 

Relaterede artikler:

Kun hver tredje i COVID-19-testcenter er flypassager

Vil have flypassagerer testet før afgang

Emirates introducerer lyntest for COVID-19