Lufthansa aflyser opkøb af flyselskaber

Lufthansas koncernchef Christoph Franz forventer, at de største luftfartsselskaber i Europa vil vokse gennem konsolideringer. Men hos Lufthansa planlægger man blot organisk vækst, og ingen opkøb, hvorfor der ingen hjælp er på vej til SAS.

Rygter om et salg af SAS til Lufthansa har der været mange af gennem tiden.

Norske Finansavisen hævdede i en stort opsat artikel i august måned sidste år, at SAS i 2008 var tæt på at blive solgt til Lufthansa for 10 milliarder svenske kroner. Kun underskriften manglede på aftalen, der angiveligt skulle have været offentliggjort på et pressemøde den 25. september 2008. Men krakket hos Lehman Brothers fik aftalen til at falde i vasken.

Nutales der igen om konsolideringer i europæisk luftfart, hvor Lufthansa er en af de mest betydningsfulde og centrale aktører.

Overfor det anerkendte Air Transport Worldgav Lufthansas koncernchef Christoph Franz i sidste uge udtryk for, at han forventede en yderligere konsolidering blandt europæiske luftfartsselskaber.

“Det betyder, at de store luftfartsselskaber vil vokse sig endnu større inklusive Lufthansa. Men vi bliver hele tiden nødt til at spørge os selv, om vi vil være i stand til at finansiere flere overtagelser, og hvor væksten vil ligge,“ sagde Christoph Franz til ATW.

Men Lufthansa skal kun vokse sig større gennem organisk vækst. Det fastslår, Aage Dünhaupt, Director Corporate Communications Europe, overfor CHECK-IN.dk. Aage Dünhaput bekræfter, atLufthansas koncernchef er korrekt citeret til ATW,men at der mangler nogle elementer i citatet.

“Lufthansa planlægger at vokse organisk, hvilket betyder, at det skal være med vore egne fly og uden overtagelser. Vi har ingen planer om opkøb, idet vi koncentrerer os om vores eget restruktureringsprogram,“ siger Aage Dünhaupt til CHECK-IN.dk.

Ingen hjælp til SAS
Med denne udtalelse står det mere end nogensinde klart, at der ikke er en fremstrakt hånd på vej til SAS fra den tyske Star Alliance-partner.

SASvil ellers indenfor de kommende parår godt kunne brugeen mere klar interesse fra Lufthansa i retning af det skandinaviske flyselskab.

Nye EU-regler træder i kraft den 1. januar 2013, hvilket betyder, at SAS fremover skal optage pensionsforpligtelserne i regnskabet.Sker dette, er der stor sandsynlighed for, at egenkapitalen i SAS vil blive udhulet, således at der kan blive behov for kapitaltilførelsel. Men de skandinaviske regeringer har tidligere afvist at deltage i flere aktieudvidelser iSAS.

Foreløbigt har SAS valgt at ændre regnskabsåret, således at manudskyder optagelsen af pensionsforpligtelserne i næsten et år.Det betyder, at pensionsforpligtelserne først indregnes i det regnskabsår, der starter den 1. november 2013 og slutter den 31. oktober 2014. Dermed kan SAS omkring årsskiftet 2014/15 have reduceret egenkapitalen betydeligt – og den kani værste fald være omkring et nul.

Ved udgangen af 2014vil Lufthansahave afsluttet det omfattende restruktureringsprogram ‘SCORE’, der beyder 3.500 afskedigelser og skal medvirke til at forbedre selskabets indtjening med € 1,5 mia. – eller 22,1 mia. danske kroner inden udgangen af 2014.

Står de nuværende udmeldinger fra Lufthansa stadig ved magt i slutningen af 2014, vil SAS ikke kunne benytte Lufthansa som redningsplanke, hvis selskabet kommer i en situation, hvor der er behov for en finansiel indsprøjtning eller en salg af hele eller dele af selskabet.