(Foto: Mads Stenstrup / Forsvaret)

Lufthavne får kritik fra Trafikstyrelsen

Flere danske lufthavne får kritik fra Trafikstyrelsen for mangelfuld sikring af områderne mod fugle og vildt. I Aalborg Lufthavn finder Trafikstyrelsen forekomsten af dyrevildt uacceptabelt højt.

Trafikstyrelsen, der fører tilsyn med sikkerhed i de danske lufthavne, har for første gang samlet observationerne omkring birdstrikes i en egentlig årsrapport.

Hvert år er der mellem 200 og 250 sammenstød mellem fly og lufthavnenes fugle og vildt. Derfor vil Trafikstyrelsen i de kommende år have fokus på at reducere birdstrikes, hvorfor styrelsen har påbegyndt en række tilsyn i de danske lufthavne.

En af de lufthavne, der har haft besøg af Trafikstyrelsen i 2014 er Aalborg Lufthavn. Den nordjyske lufthavn havde i 2013 i alt 20 birdstrikes, hvilket svarer til 8,30 per 10.000 operationer. Dermed topper Aalborg Lufthavn listen blandt de større danske lufthavne.

I 2012 var der 34 hændelser, så det er tydeligt, at indsatsen i Aalborg Lufthavn har båret frugt, selvom der stadig er relativt mange hændelser med sammenstød mellem fly og fugle. En af hændelserne i 2013 var et sammenstød med en stormmåge, hvilket betød, at flyet returnerede og sikkerhedslandede, mens flyets motor blev svært beskadiget, fremgår det af rapporten.

Uacceptabelt højt
Lufthavnen oplyser i øvrigt, at man gennem jagt har nedlagt 38 rådyr på arealerne. Herudover er der i 2013 foretaget 179 observationer af rådvildt. Det får følgende ord med på vejen fra Trafikstyrelsen:

“Antallet af råvildt på flyvestationens areal er uacceptabelt højt. Der bør fra lufthavnens/flyvestationens side overvejes, hvad der kan gøres for at undgå, at der er råvildt i området.“

Endvidere har lufthavnens risikovurdering vist, at tilstedeværelsen af rovfugle, måger og harer er kritisk, hvorfor der til stadighed er udfordringer i den offentlige/militære lufthavn, der ligger vest for Lindholm.

“Der er regulering (jagt, red.) på vildt på lufthavnens område året rundt, og inden årsskiftet bliver der opsat vildthegn ned mod Limfjorden. Tidligere har rådyrene kunnet svømme ind fra fjorden og derfra komme ind på lufthavnens område,“ forklarer driftsdirektør Kim Bermann fra Aalborg Lufthavn til CHECK-IN.dk.

Lufthavnens ledelse har i samarbejde med Flyvestation Aalborg arbejdet intenst med problematikken igennem de senere år.

“Vi har netop haft møde omkring en ny plejeplan for området. Vi vil forsøge fældningen af skov inden for området for at undgå krydsning af rådvildt på banerne,“ forklarer driftsdirektøren.

Kollisioner med store fugle i Billund
Det er dog ikke alene Aalborg Lufthavn, der får anmærkninger i Trafikstyrelsens årsrapport “Bird strikes i danske lufthavne“.

Således fremgår det af rapporten, at Billund Lufthavn i 2013 havde 37 birdstrikes, hvilket er det næsthøjeste antal i lufthavnens historie. Det svarer til 7,25 birdstrikes per 10.000 operationer, hvilket er en smule lavere end hos kollegaen i det nordjyske.

Trafikstyrelsen fremhæver, at antallet af kollisioner med store fugle er næsten dobbelt så højt som i Københavns Lufthavn på trods af, at trafikmængden blot er på omkring en femtedel sammenlignet med den danske hovedstadslufthavn.

“Lufthavnen bør overveje, hvordan den uheldige udvikling kan vendes, herunder især hvordan antallet af bird strikes med måger kan bringes ned. Lufthavnen bør herunder overveje at indføre risikovurderinger i lighed med, hvad der foretages for en række andre danske lufthavne,“ hedder det i årsrapporten.

Der har i 2013 kun været en enkelt episode, hvor et fly måtte returnere til lufthavnen efter birdstrike. Det skete efter sammenstød med adskillige måger, hvor flyet efterfølgende måtte igennem en inspektion.

Trafikstyrelsen bydes velkommen
Trafikstyrelsen har varslet, at man i 2015 vil foretage et tilsynsbesøg i Billund Lufthavn, hvilket hilses velkommen af den syddanske lufthavn.

“Vi lytter gerne til gode råd fra Trafikstyrelsen, og det er dejligt, at de kommer og hjælper, så vi kan blive udfordret på dette område. Vi har løbende afsat flere ressourcer til bekæmpelse af fugle og vildt, og da det handler om sikkerhed, vil vi ikke gå på kompromis med det,“ siger administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen fra Billund Lufthavn.

Foto: Mads Stenstrup / Forsvaret.