Metaltræthed angiveligt årsag til motorhavari

Et ATR72-200 indenrigsfly fra Cimber Sterling måtte den 13. september foretage en sikkerhedslanding i København Lufthavn som følge af en motorbrand. Havarikommissionen konkluderer i en foreløbig rapport, at metaltræthed i et af de forreste turbineblade var årsag til motorhavariet. (Foto: Havarikommissionen)

Tirsdag den 13. september kl. 15.45 om eftermiddagen måtte et Cimber Sterling indenrigsfly på vej fra København til Aalborg foretage en sikkerhedslanding efter et motorhavari, der forårsagede brand i den ene motor.

Torsdag udsendte Havarikommissionen en foreløbig rapport, derkonkluderer, at metaltræthed ivenstre motorsturbineblad kan have været årsaget til motorhavariet, der medførte den efterfølgende sikkerhedslanding.

Flyet af typen ATR72-200 med registreringen OY-CIMhavde 47 passagerer og 4 besætningsmedlemmer ombord, da det umiddelbart efter starten fra Københavns Lufthavns bane 22Rkom i problemer. I cockpittet tændtes advarselslamper for lavt olietryk og for høj temperatur i den venstre motor, fremgår det af Havarirapporten.

Samtidig var der i cockpit og kabine synlig røg fra den uheldsramte motor, hvorfor piloterne valgte at sende “mayday“ nødopkald til tårnet i Kastrup, der samtidig alarmerede lufthavnens redningstjeneste.

Evakuering forberedt

Styrmanden havde haft kontrollen over flyet ved take off, men umiddelbart efter motorhavariet overtog kaptajnen flyvningen og valgte at lukke motoren ned. I mellemtidengik advarselslamperne for motorbrand i gang,hvilket fik piloterne til atbeslutte en hurtig landing på lufthavnens bane 30 fremfor 22L, der blev valgt i første omgang.

Under anflyvningen til bane 30 sørgede kaptajnen for på både dansk og engelsk at orientere passagererne om, at der var problemer med venstre motor og at flyvetvarvendt om for at foretage en sikkerhedslanding.

Herudover blev tårnet bedt om at sørge for stand by for en evakuering af passagererne direkte på bane 30. Flyet landede efterfølgende sikkert på den ene motor, og branden var gået ud, da flyet kom til standsning. Derefter blev passagererne bedt om roligt at forlade flyet gennem indgangsdøren.

Flyet havdekun været i luften i fem minutter og to sekunder, da det atter satte hjulen på landingsbanen.

Metaltræthed er årsagen

Havarikommissionen foreløbige konklusion slår fast, at årsagen til motorhavariet angiveligtligger i metaltræthed i et af de forreste turbineblade, der knækkede ogbeskadigede et leje i motoren. Olien i lejet løb herefter ud og blev efterfølgende antændt.

Motoren på det uheldsramte fly er blevet undersøgt med relevante intervaller, hvorfor havariet ikke har været til at forudse.

“Producenten udstikker krav og retningslinjer vedrørende inspektion af de indvendige dele i en turbinemotor ved hjælp af, blandt andet, borescope (kikkertundersøgelse, red.) i bestemte intervaller. At undersøge dele for metaltræthed kræver et helt specielt udstyr og kan kun udføres på et laboratorium. Metaltræthed opstår i langt de fleste tilfælde på grund af støbefejl i selve basismaterialet og vil ikke kunne detekteres i forbindelse med en normal kikkertundersøgelse,“ siger Cimber Sterlings flyvechef Tino Andersen til CHECK-IN.dk.

Cimber Sterling beskæftiger yderligerefem fly af samme type som uheldsflyet. Det har dog ikke givet anledning til en ekstraordinær gennemgang af turbinemotorerne på de øvrige fly.

“Omfanget af blade, der potentielt kan være berørt af metaltræthed kendes ikke på nuværende tidspunkt og så længe undersøgelserne ikke er tilendebragt og producenten ikke har udstukket yderligere restriktioner, kan Cimber Sterling ikke iværksætte yderligere tiltag,“ siger flyvechefen, der samtidig tilføjer, at eventuelle indstillinger i den endelige rapport vil blive gennemarbejdet, når disse foreligger.

Ude af drift i 100 dage

Motorhavariet har betydet, at Cimber Sterling har måttet indleje kapacitet fra Danish Air Transport (DAT) til erstatning for OY-CIM med den havarerede motor. Flyet forventes nemligførst tilbage i drift den 19. december.

Havarikommissionen i Danmark (AIB)blev orienteret om hændelsen umiddelbart efter landingen. Herudoverhar den internationale civile luftfartsorganisation ICAO, den franske havarikommission (BEA), den canadiske havarikommission (TSB) samt Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA også fået information om uheldet.

Involveringen af de franske og canadiske myndigheder skyldes, at flyet er fra den fransk-italienske flyproducent ATR samt at motorerne er fraden amerikansk motorproducent Pratt & Whitneys afdeling i Canada.