Stockholm-Arlanda Lufthavn (Foto: Peter Phillips)

Miljøafgift spøger stadig i Sverige

Et regeringsudvalg i Sverige skal se på mulighederne for at indføre en miljøafgift på flyrejser.

På trods af stor modstand og højlydte protester både før og efter valget til Riksdagen, så vil den svenske regering ikke opgive tanken om at indføre en særlig miljøafgift på flyrejser. En ide som regeringspartiet Miljöpartiet har talt varmt for gennem flere år. Derfor har man nu sat gang i et udredningsarbejde, der om et år skal munde ud i en rapport om hvorvidt en afgift er en god ting eller ej.

Regeringen, der består af Socialdemokratiet og Miljöpartiet, håber, at en miljøafgift kan være med til at få flere rejsende til at vælge alternative transportmidler i stedet for flyet. Regeringen vil nemlig gøre Sverige til et af verdens første fossilfrie velfærdssamfund.

Præcis hvor høj afgiften skal være, vil regeringen endnu ikke lægge sig fast på. Men finansminister Magdalena Andersson peger i den svenske avis Aftenposten på, at man tidligere har talt om 100 kroner for flyrejser fra Sverige til Europa og 200 kroner til resten af Verden.

16 timer i tog
Det er dog langt fra alle, der bifalder ideen. Især i Nordsverige er modstanden mod en afgift på flyrejser stor, da man argumenterer med, at der reelt ikke er et alternativ til flyet, hvis man gerne vil til Stockholm eller Sydsverige og ikke vil bruge en hel dag på det.

Eksempelvis tager det en time og 35 minutter at flyve fra Stockholm Arlanda til lufthavnen i den nordsvenske by Kiruna. I bil tager en rejse mellem Stockholm og Kiruna mere end 13 timer og i tog tager det mere end 16 timer.

Desuden vil en afgift sandsynligvis ramme indenrigsflytrafikken dobbelt så hårdt som udenrigstrafikken. I hvert fald hvis man skruer den sådan sammen, at man skal betale hver gang man letter fra en svensk lufthavn.

At flyforbindelser også er vigtige for sammenhængskraften og væksten i Sverige er regeringen da også opmærksom på. Og det aspekt skal udredningsarbejdet også se på.

Forværret ruteudbud
Mange svenske politikere og erhvervsfolk er allerede i dag utilfreds med at Stockholms Arlanda-lufthavn ikke har lige så mange direkte flyforbindelser til Europa og resten af verden, som man mener Stockholm, Sverige og ikke mindst svensk erhvervslivs størrelse berettiger til. Men udbuddet af ruter vil blive endnu dårligere, hvis man indfører en flyafgift, påpegede brancheorganisationen Svenskt Flyg allerede sidste år, da Miljöpartiet lancerede ideen op til valget.

”En flyskat ville føre til dårligere tilgængelighed, forværret ruteudbud og faldende investeringer i Sverige. Prisfølsomme rejsende vil være tvunget til at vælge dårligere alternativer eller helt blive hjemme,” pointerede brancheforeningen.

Miljøgevinsten? Ja, den vil være begrænset. Kun en reduktion på 0,2 procent af den samlede CO2-udledning i Sverige, vurderede Svenskt Flyg. Det der ville batte noget er CO2-kvotehandel, mente organisationen.

Danmark havde fra slutningen af 1990’erne og frem til 2007 en passagerafgift på 75 danske kroner per passager, der lettede med fly fra danske lufthavne. Det blev i 2007 afskaffet af den daværende borgerlige regering på grund af negative virkninger på den danske økonomi. Sidenhen har Enhedslisten bragt en afgift i spil flere gange ligesom SF og Socialdemokratiet har haft den med i fælles valgoplæg. Men de seneste år har Socialdemokratiet flere gange kategorisk afvist, at en afgift kan komme på tale igen.