Moderat SAS-underskud på 1,4 milliarder kroner

Trods et svagt kvartal med en omsætningstilbagegang på mere end 76 procent, lykkedes det SAS at reducere omkostningerne betydeligt, så underskuddet landede på 1,4 milliarder kroner.

SAS har netop offentliggjort rapporten før første kvartal af regnskabsåret 2020/21, der løber fra 1. november 2020 til 31. oktober 2021.

Ikke overraskende viser resultatet et underskud, som dog er mindre end forventet. Omsætningen landede på næsten 2,3 milliarder svenske kroner, hvilket er 76 procent lavere end samme periode året før, hvor coronapandemien kan var i sin spæde start.

Trods en reduktion af omkostningerne på 60 procent i forhold til samme periode året før, var det ikke nok til at dæmme op for et underskud før skat på 1.936 millioner svenske kroner (1.430 millioner danske kroner)  mod 1.087 millioner svenske kroner året før. 

Hos Sydbank havde aktieanalysechef Jacob Pedersen på forhånd regnet sig frem til et underskud før skat på 2,5 milliarder svenske kroner, så SAS har gjort det noget bedre end analytikernes forventninger.

Stort negativt cash flow
Det var samtidig et kvartal, hvor pengene er fosset ud af kassen hos SAS. Der var i perioden en negativ pengestrøm på 5,5 milliarder svenske kroner, hvorfor kassebeholdningen den 31. januar 2021 blot var på 4,7 milliarder svenske kroner.

Den negative pengestrøm blev primært forstærket af, at SAS i kvartalet har udbetalt 2,1 milliarder svenske kroner, som kunderne har haft til gode for de mange aflysninger i forbindelse med COVID-19. Herudover har der været engangsomkostninger på 700 millioner svenske kroner i forbindelse med omstruktureringer.

Vaccinationer er afgørende for genstart
I forhold til indeværende kvartal og de kommende kvartaler, så håber SAS-ledelsen, at fremgangen i vaccinationerne kan sætte gang i rejsemarkedet igen, selvom vi skal ind i 2022, før der rigtig sker noget.

“En høj vaccinationsrate er den mest afgørende faktor for myndighedernes vilje til at lette rejserestriktionerne og således muliggøre genopretning af luftfartsindustrien. Som sådan overvåger SAS den globale vaccinationsudvikling nøje for at være klar til hurtigt at øge kapaciteten, når forholdene tillader det. Imidlertid vil efterspørgslen sandsynligvis forblive meget begrænset i den nærmeste fremtid, men vi forventer, at efterspørgslen når mere normaliserede niveauer i 2022,” siger den afgående koncernchef Rickard Gustafson i en pressemeddelelse.

Herudover har SAS – i lighed med andre flyselskaber – også valgt at definere fritidsrejsemarkedet som et segment, der kommer til skabe væksten på den anden side af coronakrisen, og det har selskabet forberedt sig på. Det stiller, ifølge Rickard Gustafson, endnu større krav til fleksibilitet og sæsonbestemte tilpasninger i driften.

“Takket være vores operationelle model og de tilknyttede produktionsenheder inden for denne model, som SAS har udviklet de sidste par år, har SAS en stærk konkurrenceposition for fremtiden. Modellen gør det muligt for SAS at tilbyde et komplet netværk og en tidsplan tilpasset de skandinaviske krav til forretnings-, fritids- og regionale destinationer gennem adgang til fleksible produktionsressourcer, der er egnede til formålet.” understreger koncernchefen.

 

Relaterede artikler:

Forudser værste kvartal under coronakrisen

Ni millioner SAS-passagerer i 2020

SAS-underskud på mere end 6,7 milliarder kroner