Norwegian Boeing 737-800 i Københavns Lufthavn. (Foto: Arne V. Petersen)

Norwegian forventer takstnedsættelser

Trafikstyrelsen har gennemført en større afgifts- og gebyrreform, der betyder opkrævning af et safety-bidrag på seks kroner per passager. Norwegian forventer på den baggrund takstnedsættelser i lufthavnene.

En større reform på afgifts- og gebyrområdet på luftfartsområdet er netop blevet gennemført af Trafikstyrelsen.

Reformen går i store træk ud på, at der fra 1. juli indføres et safety-bidrag på seks kroner for afrejsende flypassagerer fra danske lufthavne. Det skal sikre et provenu, der i dag kommer fra betalte afgifter og årsgebyrer fra flyselskaber, lufthavne, flyskoler, flyejere og andre, der benytter de danske lufthavne.

Ved omlægningen af betalingen til at blive opkrævet gennem flybilletterne betyder det også, at de udenlandske flyselskaber fremover vil komme til at bidrage til de tilsynsydelser, som de hidtil har nydt godt af uden at have betalt for det.

Princippet bag et fælles bidrag til tilsynsaktiviteterne møder tilsyneladende forståelse hos de udenlandske flyselskaber, heriblandt Norwegian. Men til gengæld forventer man i stedet takstnedsættelser i lufthavnene, der fremover vil have et reduceret økonomisk bidrag til tilsynsaktiviteterne.

”Norwegian har forståelse for, at man i fællesskab skal bidrage til tilsynsaktiviteter. Vi har imidlertid en forventning om, at taksterne i Københavns Lufthavn og andre danske lufthavne til gengæld reduceres, således at det ikke bliver passagererne, der skal betale hele regningen, mens lufthavnene kommer til at spare penge,“ siger presse- og markedschef Johan Bisgaard Larsen fra Norwegian i Danmark.

Ingen kompensation i nuværende takstaftale
Norwegian er i dag det største udenlandske flyselskab i Københavns Lufthavn. Hos lufthavnen vil man dog ikke umiddelbart kunne imødekomme Norwegians krav på grund af vilkårene i den nuværende takstaftale, der udløber ved udgangen af marts måned i 2015.

”I den nuværende takstaftale er der en bagatelgrænse på 30 mio. kroner, der går begge veje. Hele takstperioden har der været eksempler på at vi på grund af myndighedskrav har fået pålagt ekstra udgifter uden at vi eksempelvis er blevet kompenseret for det. Men det er klart, at når vi skal forhandle den nye takstaftale, vil safety-afgiften ikke længere være et punkt,“ siger pressechef Søren Hedegaard Nielsen fra Københavns Lufthavn.

Pressechefen nævner et udvidet sikkerhedsområde i cargo-afsnittet samt et EU-krav om ekstra eftersyn af fodtøj som eksempler på nye omkostningskrævende myndighedskrav indført i den nuværende takstperiode. Herudover er mængden af sikkerhedschecket håndbagage øget med 18 procent.

Safety-bidraget vil for afrejsende passagerer fra Københavns Lufthavn løbe op i omkring 3,5 mio. kroner for de sidste seks måneder af 2013.